پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
احسان ریحانی [پدیدآور اصلی]، مجید علومی بایگی[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش مصرف برق در دنیا روشهای مدیریت تولید و مصرف اهمیت زیادی پیدا کرده اند. نیاز به سرمایه گذاری سنگین و افزایش محدودیتها برای ایجاد واحدهای جدید استفاده بهینه از واحدهای موجود را امری اجتناب ناپذیر نموده است. برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی به خاطر تاثیر مستقیمی که بر عملکرد واحدهای تولیدی دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پایان نامه مساله برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی هیبرید حل می گردد. این مساله یک مساله بهینه سازی عدد صحیح آمیخته می باشد. تابع هدف انتخاب شده تراز نمودن رزرو در طول مدت برنامه ریزی است. قیود نیروی انسانی، تامین بار و بازه مجاز تعمیر و نگهداری جزء قیود این مساله می باشند. در این پایان نامه الگوریتم ژنتیک به همراه الگوریتمهای جستجوی محلی تکنیک صعود از تپه، بهینه سازی نهایی، ترکیب الگوریتم ژنتیک-بهینه سازی نهایی و ترکیب الگوریتم ژنتیک- بهینه سازی نهایی-تکنیک صعود از تپه در مکانهای مختلف الگوریتم ژنتیک شامل جمعیت اولیه، جمعیت جفت گیری، جمعیت فرزندان حاصل از اعمال عملگر برش و جمعیت فرزندان حاصل از اعمال عملگر جهش اعمال گشته اند. روشهای ذکر شده به یک مساله آزمون تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی 21 ماشینه اعمال گشته و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که ترکیب الگوریتم ژنتیک-بهینه سازی نهایی-تکنیک صعود از تپه از کارایی بالاتری نسبت به سایر روشها برخوردار بوده و نتایج بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#افزایش مصرف برق #مدیریت تولید #واحدهای تولیدی #الگوریتم ژنتیک-بهینه سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)