پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سروش کلاتی حصاری [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه عملکرد بویلر بازیاب حرارت سه فشاره با گرمایش مجدد در شرایط استفاده از زیست‌توده مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و همچنین پارامترهای طراحی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک باهدف کسب توان و راندمان ماکزیمم سیکل، بهینه‌سازی گردیده است. با توجه به اینکه بویلر عملکرد بویلر بازیاب متأثر از نوع سوخت مصرفی و دمای گازهای ورودی به آن است، لذا با تغییر سوخت سیکل، هم میزان توان و راندمان سیکل قابل‌تغییر بوده و هم میزان آلایندگی گازهای خروجی از آن نیز تغییر کند. در این پایان‌نامه تکنولوژی تبدیل زیست توده به سوخت گازی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. از جمله عوامل مؤثر در ترکیبات گاز تولیدی از زیست توده می‌توان به نوع راکتور تولیدکننده گاز از زیست توده، عامل گازساز زیست توده و نوع زیست توده اشاره نمود. در کار حاضر تأثیر تمامی این عوامل بر عملکرد بویلر بازیاب از نظر تغییرات پارامترهای طراحی آن نظیر بخار تولیدی، تغییرات دمای پینچ، تغییرات فشار بخار و نیز توان تولیدی، راندمان سیکل و میزان آلایندگی آن مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. با تحلیل و بررسی‌های انجام شده پیرامون راندمان سیکل در استفاده از راکتورهای بستر ثابت با جریان‌های بالارونده و پایین‌رونده، بسترسیال حبابی و گردشی، مشخص شد که راندمان سیکل در استفاده از سوخت راکتور بستر ثابت با جریان بالارونده، بیش از سوخت سایر راکتورها است. همچنین مشخص شد میزان تولید NOx گازهای حاصل از احتراق سوخت راکتور بستر ثابت با جریان پایین‌رونده نسبت به سوخت سایر راکتورها کمتر است. با مقایسه فرایندهای تبدیل به گاز زیست توده مشخص شد گاز تولید شده از زیست توده توسط عامل هوا به دلیل دمای احتراق پایین فاقد توجیه لازم برای استفاده از آن به عنوان سوخت است. توان ماکزیمم سیکل نیز در استفاده از گاز تولیدی عامل بخار، بیش از گاز تولیدی عامل اکسیژن است. همچنین میزان مشخص شد میزان NOx تولیدی گازهای حاصل از احتراق سوخت عامل هوا کمتر از سوخت دیگر عوامل گازساز است. در انتها نیز بین گاز تولید شده از چند نوع رایج زیست توده و گاز طبیعی مقایسه‌های جامعی صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بویلر بازیاب حرارت #توان تولیدی #راندمان #میزان تولید آلایندگی #گاز تولید شده از زیست توده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)