پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1393
پدیدآورندگان:
ناصر طالبی [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، احمد دارابی[استاد مشاور]
چکیده: در این رساله، ابتدا یک مدل دینامیکی جامع برای سیستم تبدیل انرژی بادی ارائه می‌شود که قسمت‌های مکانیکی و الکتریکی را با جزئیات مناسبی شامل می‌شود. توسط این مدل می‌توان انواع خطاها از قبیل خطای سنسورها، محرک‌ها و شبکه قدرت را مورد بررسی قرار داد و اثر آن خطاها را بر سیگنال‌های مختلف سیستم مشاهده نمود. این در حالی است که مدل‌هایی که تاکنون ارائه شده‌اند دارای این ضعف هستند که در آنها نمی‌توان خطاها را در قسمت‌های مختلف سیستم مدل‌سازی و اثر آن‌ها را در قسمت‌های مختلف سیستم مشاهده نمود. سپس یک سیستم تشخیص و جداسازی خطا ارائه می‌شود تا توسط آن، خطاهای به وقوع پیوسته در زمان کوتاه شناسایی شوند، به نحوی که عملکرد صحیح سیستم تضمین و از خسارات شدید اقتصادی جلوگیری شود. این سیستم تشخیص و جداسازی خطا با استفاده از شبکه‌های عصبی دینامیکی بازگشتی طراحی می‌شود که توسط آن می‌توان خطاهای به وقوع پیوسته در سنسور سرعت زاویه‌ای ژنراتور، سنسورها و محرک‌های فراز را تشخیص داد. نوآوری‌های این رساله بدین شرح می‌باشند که در آنالیز خطاهای سیستم تبدیل انرژی بادی و طراحی سیستم تشخیص و جداسازی خطا برای آن، از یک مدل دینامیکی جامع استفاده می‌شود؛ همچنین جهت جداسازی خطاهای سیستم فراز با سطح آستانه ثابت، استفاده از میانگین سیگنال مانده پیشنهاد می‌شود و سپس برای مقاوم‌سازی طرح، سطح آستانه تطبیقی فازی ارائه می‌گردد. مقایسه نتایج شبیه‌سازی برای سطوح آستانه ثابت، تطبیقی و تطبیقی فازی نشان‌دهنده آن است که استفاده از سطح آستانه تطبیقی فازی موجب کاهش تعداد هشدارهای اشتباه و از دست رفته می‌شود. در نهایت با استفاده از سیستم تشخیص و جداسازی خطای عصبی-فازی، پیشنهاد می‌شود که کنترل‌کننده تحمل‌پذیر خطای فعال جایگزین کنترل‌کننده فراز نامی شود. این سیستم کنترل، شامل بلوک‌های اصلاح سیگنال خطادار و بانکی از کنترل‌کننده‌ها می‌باشد. استفاده از طرح پیشنهادی منجر به دریافت توان بیشتر و افزایش سطح عملکرد سیستم تبدیل انرژی بادی در هنگام بروز خطا در سنسور سرعت زاویه‌ای ژنراتور می‌شود. از طرح ارائه شده در این رساله می‌توان برای شناسایی خطاها در سایر قسمت‌های سیستم نیز استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تبدیل انرژی بادی #مدل‌سازی دینامیکی #سیستم تشخیص و جداسازی خطا #شبکه‌های عصبی بازگشتی #سیستم کنترل تحمل‌پذیر خطا.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)