پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1393
پدیدآورندگان:
سیدمهدی علوینیا [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، محمدجواد خسروجردی [استاد مشاور]، محمد مهدی فاتح[استاد مشاور]
چکیده: هدف از این رساله ارایه راهکاری جدید جهت جلوگیری از سرجهای کاذب در کمپرسورهای گاز شبکه انتقال گاز طبیعی می‌باشد. این راهکار نوین براساس روشهای تشخیص عیب مبتنی بر داده و مدل می‌باشد و سیستم طراحی شده با استفاده از ایده حسگرهای مجازی به جبران عیب حسگرها می‌پردازد که ایده مذکور در دسته سیستم‌های کنترل تحمل پذیر عیب فعال طبقه بندی می‌شود. در این راستا برای ارایه روشهای تشخیص عیب مبتنی بر داده از شبکه های عصبی معمولی، شبکه های عصبی دینامیکی مقاوم مبتنی بر مد لغزشی و رگرسیون بردارهای پشتیبان استفاده گردیده است. و در روش تشخیص عیب مبتنی بر مدل، از رهیافت جبری استفاده می‌شود. این رهیافت مبتنی بر مفاهیم هندسه محاسباتی و ابزارهای ریاضی محض مانند پایه‌های گروبنر، تئوریهای بوخبرگر و حذف می‌باشد. در نهایت با شبیه سازی های نرم افزاری نشان داده می‌شود که چگونه روشهای تشخیص عیب و کنترل تحمل پذیر عیب مذکور می‌تواند کارایی لازم و موثر در راستای جلوگیری از وقوع سرجهای کاذب در کمپرسور گاز ایفا نمایند. لازم به توضیح است که مدل استفاده شده برای طراحی سیستم های تشخیص عیب و کنترل تحمل پذیر عیب در کمپرسور گاز، مدل غیر خطی مور-گریتزر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمپرسور گاز #پدیده سرج #سیستم تشخیص عیب #سیستم کنترل تحمل‌پذیر عیب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)