پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فرزانه فرخ نژاد [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، همزمان سازی کلاس خاصی از سیستم های آشوب با استفاده از کنترل ترکیبی مورد مطالعه قرار می گیرد. کنترل لغزشی یکی از ساده ترین رویکرد ها در طراحی کنترل-کننده مقاوم است که ضمن دارا بودن مزایایی چون پاسخ سریع، دقت بالا، مقاوم بودن و عدم حساسیت به نامعینی های پارامتری، یک عیب عمده به نام لرزش نیز دارد. در این پایان نامه از روش کنترل ترکیبی جهت کاهش لرزش روش مود لغزشی استفاده می کنیم. در روش پیشنهادی، کنترل کننده مود لغزشی و تنظیم کننده درجه دوم خطی LQR با منطق فازی جهت کاهش لرزش ترکیب شده اند، پایداری روش پیشنهادی با استفاده از نظریه لیاپانوف نیز اثبات می گردد. کارایی روش ترکیبی نسبت به روش های کنترل مود لغزشی و کنترل مود لغزشی فازی با اعمال بر روی سیستم آشوبگون ژیروسکوپ نشان داده می شود. نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#همزمان سازی آشوب #کنترل مود لغزشی #کنترل LQR #منطق فازی #پایداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)