شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

برگزاری هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاه

هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، به میزبانی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد. در این کنفرانس استادان، محققان و دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف و جمعی از مدیران و متخصصان صنعت برق از شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های خصوصی و سایر شرکت‌های

رویدادها