آزمايشگاه سيستمهاي کنترل خطي

آزمایشگاه کنترل خطی در فضایی به مساحت 80 متر مربع واقع در دانشکده برق ورباتیک دارای تجهیزات زیر می باشد : 1- دو مجموعه سرومکانیزم که آزمایشات کنترل موقعیت و کنترل سرعت به همراه کنترل کننده های ( (pid قابل اجراء می باشد : 2- دستگاه کنترل حرارتی که آزمایشات تنظیم دما بصورت حلقه باز و حلقه بسته به همراه کنترل کننده های on/off و pidقابل انجام است . 3- دو دستگاه شبیه ساز که قابلیت انجام آزمایشات آنالوگ بصورت عمومی و سیستم های کنترلی را امکان پذیر می سازد .