آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

 

گروه كنترل دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود به منظور توانمندسازي دانشجويان اين رشته تحصيلي در زمينه هاي اتوماسيون، ابزاردقيق، كاليبراسيون در فرآيندهاي رايج صنعتي اقدام به راه اندازي آزمايشگاه آموزشي ابزاردقيق مطابق با سرفصل تعريف شده توسط وزارت محترم علوم، تحقيقات و فناوري در فضاي تقريبي ۳۵ مترمربع نمود. همچنين اين گروه آموزشي سعي نمود تا با بهره گيري از تخصص اساتيد و صنايع مختلف، تجهيزات و دستور كار اين آزمايشگاه را بگونه اي تهيه و تدوين نمايد كه پس از فارغ التحصيلي دانشجويان و جذب در بازار كار، دانشجو بصورت عملي با فرآيندهاي اصلي صنعتي و تجهيزات ابزاردقيق آنها آشنا بوده و بتواند به صورت عملي از اين تجهيزات بهره برداري نمايد. موارد كلي كه دانشجويان پس از سپري كردن اين واحد آزمايشگاهي آموزش خواهند ديد عبارت است از:

۱. آشنايي با فرآيند كاليبراسيون، روش انجام كاليبراسيون و تجهيزات مربوطه در فرآيندهاي مختلف.

۲. آشنايي با مدارهاي مختلف اكتساب داده و انتقال داده

۳. آشنايي با فرآيندهاي مبتني بر اندازه گيري نيرو و جرم و ابزاردقيق مربوطه

۴. آشنايي با فرآيندهاي مبتني بر حركت دوراني و ابزاردقيق مربوطه

۵. آشنايي با فرآيندهاي مبتني بر حركت خطي و ابزاردقيق مربوطه

۶. آشنايي با فرآيندهاي مربوط به سيالات و ابزاردقيق مربوطه

۷. آشنايي با فرآيندهاي مربوط به دما و حرارت و ابزاردقيق مربوطه

۸. آشنايي با چندين مدل درايو صنعتي رايج

۹. آشنايي با تجهيزات مانيتورينگ اطلاعات در فرآيندهاي مختلف

لازم به ذكر است كه اگرچه در اين آزمايشگاه، تجهيزات كنترلي از جمله PLC و ميكروكنترلر درنظر گرفته شده است تا دانشجو بتواند درك عميق تر و بهتري از عملكرد ابزاردقيق ها در هر فرآيند داشته باشد، ولي با اين اوصاف بر اساس دغدغه اين گروه آموزشي، آزمايشگاه مجهز ديگري تحت عنوان آزمايشگاه كنترل صنعتي براي چنين منظوري در اين دانشكده تجهيز و راه اندازي شده است كه جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به صفحه مربوط به اين آزمايشگاه مراجعه فرماييد.

power-simulator (1)

power-simulator (2)

power-simulator (3)