آزمایشگاه رله و حفاظت

مشخصات دستگاه: • ابعاد 15×38×36 سانتی¬متر • وزن 12 کیلوگرم • داراي 6 فاز جریان 32 آمپر AC و DC • داراي 4 فاز ولتاژ 150 ولت AC و 220 ولت DC • داراي GPS و WiFi داخلی • داراي نشان¬گر ارت براي ایمنی • دارای نرم¬افزار Android • دارای امکان Auto save و Redo و Undo • دارای تکنولوژی Boot Loader برای Update کردن سخت‌افزار به کمک نرم‌افزار موارد کاربرد در صنعت: • تست رله¬های حفاظتی پست¬های فشارقوی قابلیت¬های دستگاه: • امکان انجام تست¬ حالت گذرا به تعداد نامحدود • امکان انجام تست همزمان،Point to Point یا end to end • امکان پر کردن تست شیت شرکت¬هاي مختلف به صورت اتوماتیک • امکان انجام تست¬هاي اتوماتیک • قابلیت خواندن، تغییر و ایجاد فایل‌های XRio و Rio