آزمايشگاه FPGA و ریزپردازنده

این دو آزمایشگاه در فضایی بالغ بر 40 متر مربع در سالن کارگاهها واقع در پردیس مرکزی دایر می باشد. آزمایشگاه FPGA شامل یک پنل از پیش طراحی شده و کامل شامل FPGA می باشد که امکان برنامه نویسی به زبان VHDL که یک زبان سطح بالاست را فراهم آورده و همچنین امکان طراحی و تست مدارات عملی به کمک این پنل فراهم می گردد.

آزمایشگاه ریزپردازنده شامل یک پنل کامل آزمایشگاهی است که امکان برنامه نویسی و تست همزمان را برای میکروکنترلر AVR فراهم آورده و فرصت مناسبی جهت ارتقای مهارت برنامه نویسی و طراحی مدارات مختلف به صورت عملی فراهم می کند.

 

micro & fpga lab

micro & fpga lab

micro & fpga lab

micro & fpga lab

micro & fpga lab

micro & fpga lab

micro & fpga lab