مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه بوستان و سامانه سجاد(کمیسیون موارد خاص (1401/10/28)

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه بوستان و سامانه سجاد(کمیسیون موارد خاص

اطلاعیه حضور دانشجویان دکتری (1401/10/12)

قابل توجـه دانشجویـان دکتـری با توجه به مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر حضور دانشجویان دکتـری بعد از پایان دوره آموزشی ، مقرر گردید 1- حضور حداقل ده روز کاری در ماه (معادل 80 ساعت ) در روزهای شنبه تا پنجشنبه در دانشکده برای دانشجو الــزامی است. تبصره : حضور پنجشنبه ها فقط با تایید استاد راهنما امکانپذیر است . 2- در صورت تحقق حداقل یکی از موارد زیر در نیمسال قبلی، تعداد روزهای حضور دانشجو با نظر استاد راهنما می تواند به پنج روز در ماه (معادل 40 ساعت ) تقلیل یابد. الف- دانشجو یک مقاله پذیرفته شده JCR ، Scopus یا علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین ، مستخرج از رساله داشته باشد. ب- دانشجو در طرح برون¬دانشگاهی که استاد راهنما مجری آن باشد، همکار طـرح باشد. ج- دانشجو در شرکت فن¬آورانه مرکز رشـد دانشگاه با تأییـد استاد راهنما حضور داشته باشد. 3- چنانچه حضور دانشجو در نیمسال کمتر از حداقل لازم باشد، اخـطار کتبی برای ایشان صادر می¬شود. ضمناً به ازاء هر اخطار، 2/0 نمره از بند 11-2 صورتجلسه دفاع رساله ایشان توسط نماینده تحصیلات تکمیلی کسر می¬شود. 4- بازه¬های حضور دانشجو در دو نیم¬سال: 1) اول خرداد تا آخر آذر (به استثناء تعطیلات تابستانی دانشگاه) 2) اول دی تا آخر اردیبهشت تعریف می¬شود. لازم به ذکر است، بازه حضور دانشجویان در ترم 4012 از ابتدای بهمن 1401 تا آخر اردیبهشت 1402 میباشد

اطلاعیـه زمان دفـاع پایان نامه ارشـد و پروپوزال دکتـری در نیمسال 4011 (1401/10/5)

اطلاعیـه زمان دفـاع پایان نامه ارشـد و پروپوزال دکتـری به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتـری می رساند، آخرین تاریخ دفاع از پایان نامه ارشد و پروپوزال دکتری، در نیمسال جاری، به شرح ذیل می باشد: آخرین تاریخ دفاع: 12بهمـن مـاه 1401 آخرین تاریخ جلسه ت. تکمیلی: 26 دی مـاه 1401 1. لازم به ذکراست دانشجویان می بایست از یک ماه قبل از تاریخ دفاع نسبت به انجام فرایندآن اقدام نمایند و 2 هفتـه قبـل از دفـاع، حتماً مجوز دفاع را در سیستم گلستان اخــذ نموده باشند. 2. جهت پرینت گرفتن گزارش اولیه پایان نامه وگزارش پروپوزال، ازبکاربردن اسم جلاله (بسم الله الرحمن الرحیم) در ابتدای صفحات گزارش خودداری فرمایید و فقط در نسخه اصلی جهت صحافی قرار داده شود. 3. دانشجویان می توانند درخواست خود را در سیستم گلستان در بخش (پیشخوان خدمت) ثبت نموده و تایید استاد راهنما را نیز بگیرند و بقیه روال، بعد از جلسه تحصیلات تکمیلی انجام خواهد شد. 4. دانشجو موظف است تمام مراحل اخذ مجوز دفاع را در سیستم گلستان، پیگیری نموده و تا حصول نتیجه نهایی، شخصاً، به موارد مربوطه مراجعه نماید، چون تأیید هر قسمت از موارد مذکور منوط به مراجعه دانشجو به شخص مورد نظر است. ( فرایند مجوز دفاع زمانی تکمیل می گردد که دانشجو دیگر نام خود را در بخش درخواست مجوز مشاهده ننماید، لذا تا زمانی که درخواست خود را رؤیت می کند، مجوز تکمیل نشده و موظف است نتیجه را پیگیـری نماید. چنانچه دانشجو کلیه مراحل اخذ مجوز را تکمیل نکند، اجــازه دفاع از پایان نامه و پروپوزال دکتـری را ندارد ). 5. فرایند اخذ مجوز بصورت الکترونیکی، در صفحه اول سیستم گلستان و همچنین در پروفایل دانشکده (سایت دانشگاه + دانشکده برق + تابلو اعلانات ) موجود است و به دانشجویان توصیه می شود حتماً قبل از ثبت مجوز، نسبت به مطالعه فرایند، اقدام نمایند.

اطلاعیـه زمان دفـاع رسـاله دکتـری (1401/10/5)

اطلاعیـه زمان دفـاع رسـاله دکتـری به اطلاع کلیه دانشجویان دکتـری می رساند، آخرین تاریخ دفـاع از رسـاله دکتـری ، در نیمسال جاری به شرح ذیل می باشد: آخرین تاریخ دفاع: 30 بهمـن مـاه 1401 آخرین تاریخ جلسه ت. تکمیلی: 10 بهمن مـاه 1401 1. جلسات تحصیلات تکمیلی قبل از تاریخ مزبور نیز برگزار می گردد، لذا به دانشجویان گرامی توصیه می گردد، دفاع را به زمانهای آخر موکول ننمایند و در صورت آمادگی، رسـاله خود را جهت تشکیل جلسات گروه و تحصیلات تکمیلی به استاد راهنمای خود تحویل نمایند. 2. جهت دفاع از رسـاله دکتری، دانشجویان می بایست از یک ماه قبل از تاریخ دفاع، نسبت به انجام فرایندآن اقدام نمایند و 2 هفتـه قبل از دفاع، حتماً مجوز دفاع را در سیستم گلستان ثبت نموده باشند. 3. طبق تبصره 4 و 6 ماده 19 آیین نامه دکتری، دانشجو می بایست جهت اخذ مجوزدفاع رساله دکتری، با هماهنگی استاد راهنما، درخواست خود را حداقل پنـج هفته قبل از تاریخ پیش بینی شده در سیستم از طریق پیشخوان خدمت ثبت نماید و تا 2 هفته قبل از دفاع، مجوز را در سیستم گلستان اخذ نموده باشد. 4. جهت پرینت گرفتن گزارش اولیه رسـاله، از بکار بردن اسم جلاله (بسم الله الرحمن الرحیم) در ابتدای صفحات گزارش خودداری فرمایید و فقط در نسخه اصلی جهت صحافی قرار داده شود. 5. دانشجو موظف است تمام مراحل ثبت مجوز دفاع را از سیستم گلستان، پیگیری نموده و تا حصول نتیجه نهایی، شخصاً، به موارد مربوطه مراجعه نماید، چون تأیید هر قسمت از موارد مذکور منوط به مراجعه دانشجو به شخص مورد نظر است. ( فرایند مجوز دفاع زمانی تکمیل می گردد که دانشجو دیگر نام خود را در بخش درخواست مجوز مشاهده ننـماید، لذا تا زمانی که درخواست خود را رؤیت می کند، مجوز تکمیل نشده و موظف است نتیجه را پیگیـری نماید. چنانچه دانشجو کلیه مراحل اخذ مجوز را تکمیل نکند، اجــازه دفاع از رســاله دکتـری را ندارد ).

((( فرم گزارش پیشرفت و تمدید سنوات کارشناسی ارشد ))) (1401/9/21)

((( فرم گزارش پیشرفت و تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد )))

اطلاعیه ارزشیابی (1401/9/7)

تاريخ ارزشيابي ترم جاري: 1401/9/12 لغايت 1401/9/19 تاريخ پيش ثبت نام ترم بعد: 1401/9/20 لغايت 1401/9/27 به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند: 1- در صورت عدم انجام ارزشيابي امكان پيش ثبت نام ترم بعد وجود ندارد. 2- درصورت عدم انجام پيش ثبت نام (كه به منظور برنامه ريزي مناسب براي ارائه دروس ترم بعد انجام مي گردد) امكان ثبت نام اصلي ترم بعد با جريمه تاخير 48 ساعته انجام خواهد گرديد لذا خواهشمند است دقت نظر لازم به عمل آورند

اطــلاعیه ارزشـیابی و پیش ثبت نــام (1401/9/6)

به اطـلاع کلیه دانشجویان ارشد و دکتـری می رساند با توجه به اعلام زمان موارد فوق توسط تحصیلات تکمیلی مرکزی، مقتضی است کلیه دانشجویان در زمان مقرر نسبت به انجام امور مربوطه اقدام نمایند: ( در صورت عدم انجام ارزشیابی، پیش ثبت نام میسر نمی باشد )  ارزشـیابی : 12/09/1401 الـی 19/09/1401  پیش ثبت نـام: 20/09/1401 الـی27/09/1401 مسئولیت عدم انجام امور فوق به عهده دانشجو می باشد. دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه گزارش پیشرفت دانشجـویان دکتـــری (1401/9/6)

1- کلیه دانشجویان دکتری اعم ازکسانیکه (ارزیابی جامع را اخذ نموده یا اخذ ننموده اند – ارزیابی جامع کتبی را گذرانده یا نگذرانده اند - تا پایان ترم از پروپوزال دفاع می نمایند و یا دفاع نمی نمایند)، جهت تمدید سنوات ترم پنجم موظف به ارائه فرم گزارش پیشرفت که به تأیید استاد راهنما رسیده باشد، می باشند. 2- دانشجويان دكتري كه ارزيابي جامع كتبي را گذرانده اند، چنانچه تا پایان ترم، از پروپوزال خود دفاع نمي نمايند، مي بايست فرم گزارش پيشرفت را جهت تمديد ارزيابي جامع براي نيمسال بعد، تا تاریخ 15/10/1401 ارائه نمايند. ( لازم به ذکر است سنوات قانونی این دانشجویان در این مرحله فقط تا ترم ششم است ). 3- دانشجویان دکتری که از پروپوزال خود دفاع نموده اند، می بایست جلسه سمینار خود را در بازه زمانی اعلام شده (از طرف استاد راهنما) تا تاریخ 15/10/1401 برگزار نموده و فرم گـزارش پیشرفت را نیز تا تاریخ فوق به آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند

اطلاعیه گزارش پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشـد (1401/9/6)

کلیه دانشجويان ارشد که عنوان پروپوزال خود را به تصویب رسانده اند ملزم به ارائه گزارش پيشرفت تا تاريـخ 15/10/1401 می باشند. 2- کلیه دانشجويان ارشد تـرم 4 به 5 و 5 به 6 ملـزم به ارائه گزارش پيشرفت و فرم درخواست تمديد سنوات ترم 5 و ترم 6 ، به آموزش جهت طرح در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکـده، تا تاريـخ 15/10/1401 مي باشند. 3- دانشجویانی که جهت تمدید سنوات ترم 6 اقدام می نمایند، می بایست علاوه بر تحویل فرم گزارش پیشرفت و فرم تمدید سنوات ترم6 به آموزش، درخواست خود را در سیستم گلستان (پیشخوان خدمت +بررسی و درخواست مشکلات ...+ تمدید سنوات) ثبت نمایند و مبلغ شهریه مربوطه را پرداخت نمایند. 4- دانشجویانی که جهت ترم 7 به بالا درخواست تمدید سنوات دارند باید گزارش پیشرفت را ارائه دهند تا بعد از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به کمیسیون موارد خاص ارائه نمایند.

اطـلاعیه مهم در خصوص پروپوزال قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشـد ورودی 1400 (1401/9/6)

به اطلاع دانشجویان مزبور می رساند بر اساس آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد، دانشجو موظف است تا پایان نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند، لذا به دانشجویان تأکیــد می گردد موارد ذیل را مد نظر قرار دهند : • ارائه پروپوزال به استاد راهنما جهت طرح در جلسه گروه مربوطه حداقل 2 هفته قبل از تشکیل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده. • آخرین مهلت جهت تصویب پروپوزال در نیمسال جاری 03/11/1401 می باشد.

فرم صورت جلسه كميته ارزيابي موضوع پیشنهادی رساله (1401/8/30)

فرم صورت جلسه كميته ارزيابي موضوع پیشنهادی رساله

فرم تعيين و تایید استاد راهنما دانشجویان دکتری (1401/8/30)

فرم تعيين و تایید استاد راهنما دانشجویان دکتری

آئین نامه آموزشی دوره های دکتری ورودی97 به بعد (1401/8/30)

آئین نامه آموزشی دوره های دکتری ورودی97 به بعد

آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ورودی97 به بعد (1401/8/30)

آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ورودی97 به بعد

!!! فرایند جدید درخواست مجوز دفاع !!!! (1400/8/11)

///// فرايند جديد درخواست مجوز دفاع از پايان نامه ارشد و رساله دكتري /////

(( فرم پروپوزال و چک لیست جــدیــد)) (1400/8/10)

(( (( فرم جدید پروپوزال ارشد و دکتری و چک لیست دروس گرایشهای مختلف )) ))

فرم اخذ پروژه کارشناسی (1400/8/4)

فرم جدید اخذ پروژه کارشناسی

{{{ اطلاعیه اخذ واحد پایان نامه ارشد }}} (1400/6/13)

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند، دانشجویانی که برای اولین بار اقدام به اخذ پایان نامه می نمایند در تمام گرایشها، با کد ((( 111241201 ))) باید اخذ نمایند و دانشجویانی که قبلا با کد دیگری اخذ نموده بودند، باید با همان کد قبلی اتخاب واحد نمایند.

((( اطلاعیه مهم در خصوص درس سمینار 2 ارشد ))) (1400/6/13)

((*(( شرایط اخذ درس سمینار 2 کارشناسی ارشد ))*))

((( نرم افزار فرم ساز فرمهای دفاع ارشد ))) (1400/5/5)

دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تهیه فرمهای دفاع پایان نامه می توانند از نرم افزار فوق استفاده نمایند. برنامه ساز: دکتر محسن قلعه نویی

***** اطلاعیه پرداخت هزینه ثبت نام با تاخیر ***** (1400/4/21)

( پرداخت هزینه ثبت نام با تاخیر با مجوز کمیسیون موارد خاص برای کلیه دانشجویان )

%% اطلاعیه ارائه پروپوزال ارشد ورودی 99 %% (1400/2/27)

(((( قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد ورودی 99 )))) دانشجویان فوق می بایست بر اساس دستورالعمل پروپوزال خود را تا پایان نیمسال سوم به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برسانند.

(](](] فرم نهایی دفاع رساله دکتــری ])])]) (1400/2/27)

### قابل توجه دانشجویان دکتــری ### دانشجویانی که قصد دفاع از رساله خود را دارند، می بایست فرمهای پیوست را بصورت تایپی تکمیل و چاپ نمایند و حتماً تا 2 روز قبل از تاریخ دفاع به آموزش ت. تکمیلی دانشکده تحویل و از صحت فرمها اطمینان حاصل نمایند تا در صورت اشتباه، فرصت کافی جهت اصلاح فرمها داشته باشند.

(( اطلاعیه ثبت پروپوزال و پایان نامه و رساله در سامانه همانندجو )) (1400/2/11)

{{{ ثبت موضوع پروپوزال و پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری در سامانه همانندجوی ایرانداک }}}

((( اطلاعیه فرصت مطالعاتی ))) (1400/1/16)

*** شیوه نامه اجرایی استفاده از فرصت تحقیقاتی داخل و خارج کشور جهت دانشجویان دوره دکتری ***

کانال سروش کارگاه برق (1399/11/20)

دانشجویان عزیز جهت ارتباط با مهندس ایرجی و همچنین آگاهی از اطلاعیه های مربوط به واحد کارگاه برق به کانال زیر در سروش بپیوندید. @irajisut

//// اطلاعیه مهم در خصوص سامانه همانندجو //// (1399/11/7)

»»»» قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتــری «««« ((( لزوم ثبت پروپوزال ارشد و دکتری/دفاع پایان نامه ارشد و رساله دکتری در سامانه همانندجو ))) ********* احتراماً، در ارتباط با نامه مدير محترم تحصيلات تكميلي دانشگاه تحت عنوان" لزوم استفاده از سامانه همانند جو "، اطلاع مي‌رساند با توجه به اجباري بودن انجام ثبت پروپوزال ارشد و دکتری و همچنین موضوع دفاع پایان نامه ارشد و رساله دکتری در سامانه همانند جو، دانشجو بايد در سايت ايرانداك (https://tik.irandoc.ac.ir/User/Login) ثبت ‌نام نماید. در فرآيند انجام كار براي ارسال پروپوزال/ پايان‌نامه/ رساله نياز به معرفي دو آيتم زير مربوط به استاد راهنماي دانشجو است كه بايد توسط استاد راهنما به دانشجو داده شود تا در بخش مربوطه در سايت ايرانداك وارد شود : 1. رايانامه استاد راهنما/ نماينده مؤسسه 2. شناسه

(( پاسخگویی به تلفن )) (1399/10/21)

((((( قابل توجه کلیه دانشجویان - پاسخگویی به تلفن در بخش آموزش ))))) به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به حجم وسیع امور آموزشی در دانشکده و همچنین پاسخگویی به سوالات و مشکلات دانشجویان در بخشهای (تیکتینگ، سیستم گلستان و .......)، لذا پاسخگویی به تلفنها فقط از ساعت 9 الی 11 میسر است. لازم به ذکر است، دانشجویان موظفند، آیین نامه آموزشی خود را بطور کامل مطالعه نمایند و از قوانین آموزشی، اطلاع کافی داشته باشند. در همین راستا، در تماس تلفنی، سؤالاتی مطرح شود که بعضاً در آیین نامه نبوده و در حیطه اختیارات و وظایف آموزش دانشکده باشد.

((( فرم گزارش پیشرفت و تمدید سنوات دکتری ))) (1399/10/10)

فرمهای گزارش پیشرفت و تمدید سنوات ترم 5 و 6 دانشجویان دکتری

(((( فرم مقاله به جای آزمون جامع کتبی )))) (1399/10/10)

قابل توجه دانشجویان دکتری))))) فرم مقاله پژوهشی به جای آزمون جامع کتبی

(((( اطلاعیه سامانه مدیریت یادگیری )))) (1399/7/7)

(( اطلاعیه شماره 3 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص استفاده از سامانه مدیریت یادگیری ))

(( ایجاد کانال سروش دانشکده مهندسی برق و رباتیک ))) (1399/5/27)

** قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی برق و رباتیک** دانشجویان گرامی می توانند کلیه اخبار و اطلاعیه های جدید دانشکده برق را از کانال سروش به آدرس @electricalfacultysut دریافت نمایند.

((( اطلاعیه مهم سمینار 2 کارشناسی ارشد))) (1398/8/20)

%%% اصلاعیه مهم در خصوص درس سمینار 2 دانشجویان کارشناسی ارشد %%%

(((( اطلاعیه واحد پایان نامه ارشد و رساله دکتری )))) (1398/6/16)

*** اطلاعیه مهم در خصوص اخذ واحد پایان نامه کارشناسی ارشد و رسالـه دکتری در نیمسال اول 99 - 98 ***

*** آیین نامه دکتری 95 *** (1398/2/25)

((( آیین نامه آموزشی دوره دکتری از 95 به بعد )))

/// شیوه نامه تدوین رساله و پایان نامه /// (1397/11/6)

**** شیوه نامه تدوین رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد ****

((( فورمت طرح روی جلد ))) (1397/11/6)

++++ فورمت طرح روی جلد رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد ++++

(( اطلاعیه های مهم در خصوص مراحل بعد از دفاع )) (1396/11/21)

&&&) اطلاعیه های مهم در خصوص مراحل بعد از دفاع پایان نامه ارشد، پروپوزال و رساله دکتری (&&&

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان دکتری (1396/9/1)

((( اطلاعیه مهم در خصوص حضور دانشجویان دکتری که از پروپوزال خود دفاع نموده اند، در دانشکده و ثبت حضور )))

فرم گزارش پیشرفت کارشناسی ارشد (1395/9/24)

(( فـرم گزارش پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد ))

فرم تعهد نامه دکتری (1395/7/6)

(( فرم تعهد نامه جهت درج در رسـاله دکتری ))

فرم تعهد نامه کارشناسی ارشد (1395/7/6)

(( فرم تعهد نامه جهت درج در پایان نامه کارشناسی ارشد ))

راهنما و فرايند درخواست مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد بصورت الكترونيكي (1393/3/11)

راهنمای درخواست مجوز دفاع از پایان نامه ارشد- پروپوزال و رساله دکتری بصورت الکترونیکی

برنامه زمان بندي موارد آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتـري (1393/1/26)

برنامه زمان بندي موارد آموزشي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتـري