شیوه نامه اجرایی آیین نامه یکپارچه دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود.rar (1402/11/7)

شیوه نامه اجرایی آیین نامه یکپارچه دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود.rar

آئین نامه آموزشی دوره های دکتری ورودی97 به بعد(ویرایش تیر99) (1402/11/7)

آئین نامه آموزشی دوره های دکتری ورودی97 به بعد(ویراش تیر99)

آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد(ویرایش 1401) (1402/11/7)

آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد (ویرایش 1401)

آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد(ویرایش 1401) (1402/11/7)

آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد (ویرایش 1401)

فرم انتخاب واحد دستی دکتری (1402/6/28)

فرم انتخاب واحد دستی دکتری

فرم اصلاحات جلسه پیش دفاع پروپوزال / رساله دکتری (1402/4/19)

فرم اصلاحات جلسه پیش دفاع پروپوزال / رساله دکتری

برنامه فرمساز (فرمهاي دفاع دوره كارشناسي ارشدو اطلاعيه دفاع (1402/3/2)

برنامه فرمساز ( فرمهاي دفاع دوره كارشناسي ارشد و اطلاعيه دفاع. فرمهای نمره کارشناسی ارشد و دفاع از پایان نامه

فرمهای نمره دفاع از رساله دکتری برای تمام ورودیها.doc (1402/2/18)

فرمهای نمره دفاع از رساله دکتری برای تمام ورودیها.doc

..فرم استفاده از معافیت شرکت و قبولی در آزمون جامع کتبی به شرط چاپ مقاله علمی – پژوه.doc (1402/2/18)

..فرم استفاده از معافیت شرکت و قبولی در آزمون جامع کتبی به شرط چاپ مقاله علمی – پژوه.doc

فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال چهارم دکتری جهت ارزیابی جامع.doc (1402/2/18)

فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال چهارم دکتری جهت ارزیابی جامع.doc

فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال پنجم دکتری جهت ارزیابی جامع.doc (1402/2/18)

فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال پنجم دکتری جهت ارزیابی جامع.doc

فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال ششم دکتری جهت ارزیابی جامع.doc (1402/2/18)

فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال ششم دکتری جهت ارزیابی جامع.doc

فرم شماره گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دکتری.doc (1402/2/18)

فرم شماره گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دکتری.doc

فرمهای پروپوزال دکتریparsa (1).doc (1402/2/18)

فرمهای پروپوزال دکتریparsa (1).doc

فرمهای پروپوزال کارشناسی ارشد.doc (1402/2/18)

فرمهای پروپوزال کارشناسی ارشد.doc

فرم گزارش پيشرفت تحصيلي و تمدید سنوات دانشجويان کارشناسی ارشد (1402/2/18)

فرم گزارش پيشرفت تحصيلي و تمدید سنوات دانشجويان کارشناسی ارشد

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه بوستان و سامانه سجاد(کمیسیون موارد خاص (1401/10/28)

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه بوستان و سامانه سجاد(کمیسیون موارد خاص

اطلاعیه حضور دانشجویان دکتری (1401/10/12)

قابل توجـه دانشجویـان دکتـری با توجه به مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر حضور دانشجویان دکتـری بعد از پایان دوره آموزشی ، مقرر گردید 1- حضور حداقل ده روز کاری در ماه (معادل 80 ساعت ) در روزهای شنبه تا پنجشنبه در دانشکده برای دانشجو الــزامی است. تبصره : حضور پنجشنبه ها فقط با تایید استاد راهنما امکانپذیر است . 2- در صورت تحقق حداقل یکی از موارد زیر در نیمسال قبلی، تعداد روزهای حضور دانشجو با نظر استاد راهنما می تواند به پنج روز در ماه (معادل 40 ساعت ) تقلیل یابد. الف- دانشجو یک مقاله پذیرفته شده JCR ، Scopus یا علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین ، مستخرج از رساله داشته باشد. ب- دانشجو در طرح برون¬دانشگاهی که استاد راهنما مجری آن باشد، همکار طـرح باشد. ج- دانشجو در شرکت فن¬آورانه مرکز رشـد دانشگاه با تأییـد استاد راهنما حضور داشته باشد. 3- چنانچه حضور دانشجو در نیمسال کمتر از حداقل لازم باشد، اخـطار کتبی برای ایشان صادر می¬شود. ضمناً به ازاء هر اخطار، 2/0 نمره از بند 11-2 صورتجلسه دفاع رساله ایشان توسط نماینده تحصیلات تکمیلی کسر می¬شود. 4- بازه¬های حضور دانشجو در دو نیم¬سال: 1) اول خرداد تا آخر آذر (به استثناء تعطیلات تابستانی دانشگاه) 2) اول دی تا آخر اردیبهشت تعریف می¬شود. لازم به ذکر است، بازه حضور دانشجویان در ترم 4012 از ابتدای بهمن 1401 تا آخر اردیبهشت 1402 میباشد

فرم صورت جلسه كميته ارزيابي موضوع پیشنهادی رساله( دفاع از پروپوزال دکتری ) (1401/8/30)

فرم صورت جلسه كميته ارزيابي موضوع پیشنهادی رساله ( دفاع از پروپوزال )

فرم تعيين و تایید استاد راهنما دانشجویان دکتری (1401/8/30)

فرم تعيين و تایید استاد راهنما دانشجویان دکتری

فرم اخذ پروژه کارشناسی (1400/8/4)

فرم جدید اخذ پروژه کارشناسی

***** اطلاعیه پرداخت هزینه ثبت نام با تاخیر ***** (1400/4/21)

( پرداخت هزینه ثبت نام با تاخیر با مجوز کمیسیون موارد خاص برای کلیه دانشجویان )

(( ایجاد کانال سروش دانشکده مهندسی برق و رباتیک ))) (1399/5/27)

** قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی برق و رباتیک** دانشجویان گرامی می توانند کلیه اخبار و اطلاعیه های جدید دانشکده برق را از کانال سروش به آدرس @electricalfacultysut دریافت نمایند.