آزمايشگاه الکترونيک صنعتي

این آزمایشگاه با فضایی بالغ بر 100 متر مربع در پردیس جدید واقع شده است. با پیشرفت نیمه هادی های توان بالا نیاز به این آزمایشگاه بیشتر از پیش دیده می شد که در سال 84 با تلاش و پیگیری دکتر دستفان این آزمایشگاه راه اندازی شد و هم اکنون با دارا بودن وسایل به روز و جدید در رابطه با اکترونیک قدرت و ادوات نیمه هادی توان بالا مورد استفاده دانشجویان می باشد.