آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت

این آزمایشگاه با فضایی بالغ بر 90 متر مربع که در ساختمان آزمایشگاه مرکزی واقع شده و دارای 10 دستگاه کامپیوتر می باشد. در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه تحلیل سیستمهای قدرت و چگونگی کنترل و پایداری آنها به صورت نرم افزاری آشنا می شوند و نحوه محاسبات خطاهای اتصال کوتاه شبکه برق را آموزش می بینند. همچنین این آزمایشگاه محلی برای تحقیق و پژوهش دانشجویان کارشناسی و ارشد در رابطه با پروژه های نهایی آنها می تواند باشد.