آز مایشگاه عایقها و فشار قوی

این مجموعه آزمایشگاهی با مساحتی حدود 200 متر مربع در سالن کارگاهها در پردیس اصلی واقع شده است. در این آزمایشگاه دانشجویان گرایش قدرت با نحوه تولید و اندازه گیری ولتاژهای بالای AC و DC و همچنین تاثیر آنها در عایقها آشنا می شوند. و می توانند ولتاژ شکست انواع عایقها را به دست آورند و روی آنها مطالعه کنند. این آزمایشگاه به منظور انجام آزمون های فشار قوی مطابق استانداردهای موجود و در فرکانس قدرت تا سطح ولتاژ 100 کیلو ولت AC و 240 کیلو ولت DC مناسب می باشد. برخی از وسایل تست شونده ای که می توان با این مجموعه مطابق با استانداردهای بین المللی تست نمود به شرح ذیل است : انواع مقره ها ، انواع سوئیچ گیرها ، انواع کابلها ، انواع ترانسفورماتورها وعایقهای آنها.