آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال (تکنیک پالس)

اين آزمايشگاه با فضايي بالغ بر 45 متر مربع كه در ساختمان دانشکده برق و رباتیک واقع شده است داراي اسيلوسكوپ حافظه دار، سيگنال ژنراتور(با قابليت سوييپ) و منابع تغذيه برنامه پذير و مولتی متر مورد نياز براي انجام آزمايشهايي منطبق بر مباحث دروس مدارهای الکتریکی و درس مدارهای پالس و دیجیتال (تکنیک پالس) مي باشد. در اين آزمايشگاه دانشجويان با رفتار انواع مدارها تولید پالس آشنا شده و مشكلات طراحي و ساخت آنها را بررسی و تحقیق می کنند."