مهندسی کنترل

علی اکبرزاده کلات
كنترل
رتبه علمی: دانشيار
[ مدیر گروه]

علیرضا الفی
کنترل
رتبه علمی: استاد

محمد حدادظریف
مهندسی برق
رتبه علمی: استادیار

محمد مهدی فاتح
کنترل (رباتیک)
رتبه علمی: استاد

محسن قلعه نوئی
کنترل
رتبه علمی: استادیار

حسین قلی زاده نرم
برق- کنترل
رتبه علمی: دانشیار