مهندسی کنترل

علی اکبرزاده کلات
كنترل
رتبه علمی: دانشيار

علیرضا الفی
کنترل
رتبه علمی: استاد

محمد حدادظریف
مهندسی برق
رتبه علمی: دانشیار

محمد مهدی فاتح
کنترل (رباتیک)
رتبه علمی: استاد

محسن قلعه نوئی
کنترل
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

حسین قلی زاده نرم
برق- کنترل
رتبه علمی: دانشیار

جواد کیقبادی
کنترل
رتبه علمی: استادیار