محمد حدادظریف

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری تخصصی مهندسی برق

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: THE CITY UNIVERSITY
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل بهینه - کنترل کلاسیک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی ارشد از دانشگاه سی تی لندن - عنوان پایان نامه : The Decentralized Determinantal Problem: Nessary Conditions for Its Solvability. - دکتـری از دانشگاه سی تی لندن - عنوان تز دکتری : Structural Prperties of Linear Systems. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1373

تلفن تماس: 023 -3300240
تلفن داخلی: 3217

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 52
میلاد اسمعیلی (1398)، "تشخیص و جداسازی عیب آونگ وارون با استفاده از مشاهده‌گر مود لغزشیِ مبتنی بر منطق فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا هاشمی (1398)، "ساختار کنترلی غیرمتمرکز برای بهبود پروفایل ولتاژ"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
امیرحسین فیضی (1398)، "بهبود بازیابی تعادل ربات انسان‌نما در حضور اغتشاشات خارجی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه مرادی (1398)، "تنظیم دوز دارو با روش مود لغزشی فازی جهت بهبود بیماری ویروس نقص ایمنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی عسگری (1397)، "تشخیص خطای محرک ربات با استفاده از مشاهده گر تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا فاضلی (1397)، "کنترل فازی مقاوم سیستم تعلیق فعال خودرو با جبران عدم قطعیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی کاهنی (1397)، "کنترل ساختار متغیر نرم برای سیستم های غیرخطی خودگردان افاین"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا کاظمی (1397)، "کنترل فرکانس ریزشبکه با استفاده از کنترل پیشبین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
سینا مهدی پور پیربازاری (1396)، "بهبود شناسایی و کنترل سرعت موتور DC با مدل مرتبه کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
پریسا مجاب (1395)، "کنترل سیستم های عملیات از راه دور دو طرفه با پیش بین اسمیت بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
امید سیفی (1395)، "تشخیص خطای مقاوم حسگر برای سیستم های غیر خطی با استفاده از رؤیتگر مدلغزشی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی صادقی (1395)، "کنترل موقعیت عصبی پسگام تطبیقی غیرمستقیم یک سیستم سروو الکتروهیدرولیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، جلیل ساداتی[استاد/ اساتید مشاور]
شهرام نجفی (1395)، "مدلسازی و کنترل فازی مقاوم برای پایدارسازی سکوی سه درجه آزادی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم سراج (1394)، "طراحی سنسور نرم برای خنک کن کلینکر سیمان با استفاده از اطلاعات واقعی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی علیاری شوره دلی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد چرخگرد (1394)، "طراحی و پیاده‌سازی تخمینگر حالت مقاوم به روش فازی- تطبیقی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
یونس جرجانی (1394)، "کنترل برداری بهینه در منابع تولید پراکنده مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
روح الله طاهر (1394)، "کنترل موقعیت موتور DC با کنترل کننده فازی بهینه شده توسط الگوریتم بهینه سازی فاخته (COA)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی واحدی (1394)، " کنترل عصبی فازی سرعت یک موتورالقائی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید راهنما]،
عارف نورپناهی (1393)، "طراحی رویتگر مود لغزشی به منظور تشخیص خطای حسگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
شیما صمدزاده (1393)، "کنترل فازی تطبیقی دوز دارو در درمان ویروس نقص ایمنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
عادل محمدی (1393)، "طراحی کنترل کننده هوشمند بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی، محسن فرشاد[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد هاشم زاده (1392)، " کنترل بهینه مود لغزشی یک ربات در حضور عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم پرندگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم عباس زاده (1392)، "کنترل فازی-تطبیقی بهینه دستگاه CNC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه سلیمان نوری (1392)، " کنترل بهینه غیرخطی روی بازوی ماهر ربات هنرمند دو لینکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی نجفی (1392)، "کنترل سرعت لغزشی- فازی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
جواد فولادچنگ (1392)، " کنترل مقاوم موشک درحضور عدم قطعیت ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
حسام فلاح قویدل (1392)، "کنترل فازی تطبیقی برای سیستم تعلیق مغناطیسی حسام فلاح قویدل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
محسن مهدیان (1391)، "پایدارسازی سیستم های فازی تاکاگی-سوگنو با استفاده از کنترلر ضربه ای فازی غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی کاهنی (1390)، "طراحی کنترلر فازی بهینه جهت احتراق بویلر نیروگاه های بخار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
احمد حسینی (1390)، " کنترل سطح آب در مولد بخار یک نیروگاه هسته ای با روش فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
وحید قبادی بگوند (1390)، "کنترل موقعیت موتور DC با استفاده از کنترل کننده فازی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
نعیمه فخرشاملو (1390)، "طراحی سیستم فازی جهت پیش بینی بار کوتاه مدت به روش گرادیان نزولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
سید محمد سعید علوی (1390)، "طراحی کنترل کننده فازی مقاوم توزیع یافته موازی برای یک راکتور پیوسته بر اساس نامساوی های ماتریسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، مختار شا صادقی[استاد/ اساتید مشاور]
عرفان مهم کار خیراندیش (1390)، "کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو به روش مد لغزشی ترمینال فازی (FTSMC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه پهلوان زاده (1389)، "بهبود عملکرد ردیابی سیستم های کنترل تطبیقی مدل مرجع در فازگذرا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حیدر طوسیان شاندیز، حمید خالوزاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید مشاور]
سردار افرا (1388)، "آموزش شبکه عصبی کوهنن با استفاده از فیلتر ذره ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید مشاور]
سیده ثمره مصطفوی (1388)، " پایدارسازی سیستم غیرافین با استفاده از قانون کنترل حداکثر زاویه و مفهوم زاویه ویژه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، عارف شاه منصوریان[استاد/ اساتید مشاور]
آرش معبود (1387)، "شناسایی پارامترهای موتور DC و طراحی کنترل کننده PID برای آن به روش الگوریتمهای ژنتیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]،
امير كباري آذر (1387)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل غیرخطی مقاوم بر روی هلی کوپتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
سامان ابراهیمی بوکانی (1387)، "طراحی و شبیه سازی کنترل موتور القایی به کمک روش مد لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا نعمتی (1386)، "طراحی یک سیستم کنترل غیر خطی مقاوم در مقابل عدم قطعیت پارامتری به روش کنترل تطبیقی روی یک هلی کوپتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
ایمان زمانی (1386)، "بررسی پایداری سیستم های فازی تاکاگی‐ سوگنو ‐کانگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
اسماعیل بنی سعید (1385)، "کنترل پیش بین فازی-عصبی راکتور تانک همزن پیوسته (CSTR)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیدرضا مدرس (1385)، "طراحی کنترلر حذف نویز به روش فعال، به کمک الگوریتم مبتنی بر جمعیت اجتماع ذرات "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ