محمد حدادظریف

دانشیار دانشکده مهندسی برق

دکتری تخصصی مهندسی برق

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: THE CITY UNIVERSITY
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل بهینه - کنترل کلاسیک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی ارشد از دانشگاه سی تی لندن - عنوان پایان نامه : The Decentralized Determinantal Problem: Nessary Conditions for Its Solvability. - دکتـری از دانشگاه سی تی لندن - عنوان تز دکتری : Structural Prperties of Linear Systems. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1373
تلفن تماس: 023 -3300240
تلفن داخلی: 3217

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
0

Citations

0

h-index

6

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 55
فاطمه سلیمی (1402)، " طراحی کنترل کننده مرتبه کسری برای مبدل شبه رزونانسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]،
حسن ملایی (1400)، "طراحی کنترل کننده تطبیقی مقاوم برای مبدل DC به DC با یک پل فعال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]،
بهشته صادقی سبزواری (1400)، "بهبود ارسال داده ها جهت ارتقاء پایداری و عملکرد سیستمهای کنترل تحت شبکه"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، سید کمال حسینی ثانی [استاد/ اساتید مشاور]
امیرحسین فیضی (1398)، "بهبود بازیابی تعادل ربات انسان‌نما در حضور اغتشاشات خارجی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی عسگری (1397)، "تشخیص خطای محرک ربات با استفاده از مشاهده گر تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا فاضلی (1397)، "کنترل فازی مقاوم سیستم تعلیق فعال خودرو با جبران عدم قطعیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیرا کاظمی (1397)، "کنترل فرکانس ریزشبکه با استفاده از کنترل پیشبین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سینا مهدی پور پیربازاری (1396)، "بهبود شناسایی و کنترل سرعت موتور DC با مدل مرتبه کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پریسا مجاب (1395)، "کنترل سیستم های عملیات از راه دور دو طرفه با پیش بین اسمیت بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی صادقی (1395)، "کنترل موقعیت عصبی پسگام تطبیقی غیرمستقیم یک سیستم سروو الکتروهیدرولیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، جلیل ساداتی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهرام نجفی (1395)، "مدلسازی و کنترل فازی مقاوم برای پایدارسازی سکوی سه درجه آزادی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم سراج (1394)، "طراحی سنسور نرم برای خنک کن کلینکر سیمان با استفاده از اطلاعات واقعی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی علیاری شوره دلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عارف نورپناهی (1393)، "طراحی رویتگر مود لغزشی به منظور تشخیص خطای حسگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابراهیم عباس زاده (1392)، "کنترل فازی-تطبیقی بهینه دستگاه CNC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه سلیمان نوری (1392)، " کنترل بهینه غیرخطی روی بازوی ماهر ربات هنرمند دو لینکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی نجفی (1392)، "کنترل سرعت لغزشی- فازی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جواد فولادچنگ (1392)، " کنترل مقاوم موشک درحضور عدم قطعیت ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسام فلاح قویدل (1392)، "کنترل فازی تطبیقی برای سیستم تعلیق مغناطیسی حسام فلاح قویدل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی کاهنی (1390)، "طراحی کنترلر فازی بهینه جهت احتراق بویلر نیروگاه های بخار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
احمد حسینی (1390)، " کنترل سطح آب در مولد بخار یک نیروگاه هسته ای با روش فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
وحید قبادی بگوند (1390)، "کنترل موقعیت موتور DC با استفاده از کنترل کننده فازی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عرفان مهم کار خیراندیش (1390)، "کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو به روش مد لغزشی ترمینال فازی (FTSMC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سردار افرا (1388)، "آموزش شبکه عصبی کوهنن با استفاده از فیلتر ذره ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امير كباري آذر (1387)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل غیرخطی مقاوم بر روی هلی کوپتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سامان ابراهیمی بوکانی (1387)، "طراحی و شبیه سازی کنترل موتور القایی به کمک روش مد لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ایمان زمانی (1386)، "بررسی پایداری سیستم های فازی تاکاگی‐ سوگنو ‐کانگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ