پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
یونس جرجانی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر با افزایش بحران انرژی و آلودگی هوای ناشی از تولید انرژی برق با روش های سنتی، گرایش به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر جهت تولید انرژی برق در حال رشد است. سیستم تبدیل انرژی بادی در بین منابع انرژی تجدیدپذیر بسیار مورد توجه است. انرژی قابل حصول از یک سیستم تبدیل انرژی بادی نه تنها بستگی به خصوصیات منطقه ای باد دارد بلکه به استراتژی کنترلی انتخابی نیز وابسته است. در این پایان نامه از یک توربین بادی و ژنراتور سنکرون آهنربای دائم(pmsg) با اتصال مستقیم به مبدل های منبع ولتاژ تمام کنترل شونده استفاده شده است به گونه ای که این دو مبدل به وسیله یک خازن در لینک DC به هم متصل می گردنند تا کنترل بر روی هر دو بخش به صورت مجزا امان پذیر گردد. این پایان نامه به بررسی روش کنترل برداری برای یک PMSG متصل به توربین بادی می-پردازد که از دو مبدل پشت به پشت منبع ولتاژ با مدلاسیون پهنای پالس بردار فضایی استفاده می کند. روش پیشنهادی بر مبنای مکانیسم کنترل برداری جریان مستقیم است.مبدل سمت ژنراتور جهت کنترل سرعت و گشتاور مبدل سمت شبکه جهت کنترل توان انتقالی و ثابت نگه داشتن ولتاژ لینک DC پیاده سازی خواهد شد. سپس استراتژی کنترلی بهینه برای کنترل کلی PMSG جهت ردیابی نقطه ی حداکثر توان، توان راکتیو و کنترل پشتیبانی ولتاژ شبکه توسعه خواهد یافت. شبیه سازی سیستم در حالت دینامیکی گذرایی در محیط Simulixnk/Matlab برای بررسی عملکرد تکنیک کنترلی پیشنهادی برای PMSG در سیستم توربین بادی در شرایط پایداری و تغییر در سرعت باد اجرا خواهد شد و نشان می دهد که با استفاده از ساختار کنترل برداری جریان مستقیم، یک سیستم PMSG دارای عملکرد بسیار مناسبی در شرایط مختلف خواهد بود. هم چنین نشان داده می شود که در صورت وقوع خطا در نقطه اتصال مشترک این روش کنترلی از حداکثر توان توربین برای پشتیبانی از ولتاژ شبکه بهره می برد و قابلیت مبدل سمت شبکه جهت جبران سازی جریان های هارمونیکی فرکانس پایین ناشی از بارهای غیرخطی در نقطه اتصال مشترک، نیز بررسی خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل برداری #ژنراتور سنکرون #تولید پراکنده # #سیستم تبدیل انرژی بادی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)