پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
میلاد اسمعیلی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه ابتدا به‌تفصیل در مورد عیب و انواع آن می‌پردازیم و تاریخچه‌ای مختصر در مورد نظریه‌ها و تئوری‌هایی که توسط محققین مختلف در این زمینه بیان‌ شده است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس به شرح کامل سیستم پاندول معکوس به‌عنوان یک سیستم جامع در علم کنترل و روش‌های تشخیص و جداسازی عیب در این سیستم می‌پردازیم. در ادامه از دو روش رؤیتگر مود لغزشی و رؤیتگر مود لغزشی مبتنی بر منطق فازی برای تشخیص و جداسازی عیب در سیستم پاندول معکوس استفاده می‌کنیم و با استفاده از شبیه‌سازی، قدرت و کیفیت روش‌های عنوان‌شده در تشخیص و جداسازی عیب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پاندول معکوس #تشخیص و جداسازی عیب #رؤیتگر #مود لغزشی #منطق فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)