پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
علیرضا نعمتی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد مشاور]
چکیده: خطی سازی فیدبکی ایده آل برای مواردی که شناخت کاملی از سیستم و پارامترهای آن وجود دارد تعریف شده است. در حالی که با وجود عدم قطعیتها از جمله عدم قطعیت پارامتری دیگر نمی توان از خطی سازی فیدبکی به عنوان یک راهکار ایده آل برای کنترل سیستم های غیر خطی نام برد. خطی سازی فیدبکی تطبیقی برای حذف کردن عدم قطعیتهای پارامتری ذاتی سیستم که در حالت خطی سازی فیدبکی ایده آل قابل حذف کردن نبودند، پیشنهاد شده است. الگوریتم تطبیق طوری طراحی شده است که بتوان همزمان از تکنیک خطی سازی فیدبکی و کنترل تطبیقی استفاده کرد. پارامترهای کنترلر در ابتدا نا معلومند ، ولی از قانون تطبیق طوری استفاده شده که پارامترهای کنترلر را طوری تنظیم کند که خطای بین خروجی واقعی و خروجی مطلوب به حداقل مقدار ممکن یعنی صفر نزدیک شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل غیر خطی #خطی سازی فیدبکی #هلی کوپتر #کنترل تطبیقی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)