پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
هیوا مرادی [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: سیستم گلخانه چند ورودی چند خروجی بوده و همچنین دارای اثر متقابل می باشد. در مدل مورد استفاده در این پایان نامه دما و رطوبت داخل گلخانه به عنوان متغیرهای حالت، نرخ هوا دهی سیستم تهویه و ظرفیت تبدیل آب به بخار سیستم مه ساز به عنوان ورودی های سیستم و نور خورشید، دما و رطوبت خارج گلخانه به عنوان اغتشاش های سیستم درنظر گرفته شده است. در این پایان نامه از روش عصبـی فـازی برای رسیدن به رسیدن به یک پاسخ مناسب با نوسان کم استفاده نموده ایم. برای نشان دادن قدرت و دقت کنترلر طراحی شده آنرا با کنترل کننده تطبیقی پیشنهاد شده و کنترل کننده خطی سازی فیدبکی مقایسه کردیم که این مقایسه، سرعت، انعطاف پذیری، قدرت و دقت کنترل کننده عصبی فازی را نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) #کنترل کننده تطبیقی #خطی سازی فیدبکی #سیستم گلخانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)