پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
امير كباري آذر [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد مشاور]
چکیده: خطی سازی فیدبکی ایده آل برای مواردی که شناخت کاملی از سیستم و پارامترهای آن وجود دارد تعریف شده است. در حالی که با وجود عدم قطعیتها از جمله عدم قطعیت پارامتری و اغتشاش خارجی دیگر نمی توان از خطی سازی فیدبکی به عنوان یک راهکار ایده آل برای کنترل سیستم های غیرخطی نام برد. در این رساله خطی سازی فیدبکی لغزشی برای حذف کردن عدم قطعیتهای پارامتری سیستم و اغتشاش خارجی که در حالت خطی سازی فیدبکی ایده آل قابل حذف کردن نبودند، پیشنهاد شده است. الگوریتم کنترل طوری طراحی شده است که بتوان همزمان از تکنیک خطی سازی فیدبکی و کنترل مد لغزشی استفاده کرد. در واقع در این روش بهره فیدبک توسط قانون کنترل لغزشی تعیین می شود. نتایج شبیه سازی ها موثر بودن این روش در طراحی کنترل مقاوم برای سیستم های قابل خطی سازی ورودی- خروجی مینیمم فاز در حضور عدم قطعیت و اغتشاش را نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خطی سازی فیدبکی #کنترل غیرخطی #کنترل مد لغزشی #هلی کوپتر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)