پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
شیما صمدزاده [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، با بهره گیری از مدل مرتبه سه ویروس نقص ایمنی و با بررسی تأثیر داروهای ترکیبی در درمان آن ، دوز دارو برای درمان بیمار تعیین شده است. هدف از ارائه قانون کنترل افزایش تعداد سلول های سالم در بدن فرد بیمار است. بدین منظور دو روش کنترلی مبتنی بر مدل و آزاد از مدل پیشنهاد داده شده است . در روش اول قانون کنترل تطبیقی از نوع رگولاتور خود تنظیم ارائه شده است سپس مدل غیرخطی جایگزین مدل خطی می شود. در روش دوم مدل غیرخطی سیستم به شکل همراه تبدیل می شود و قانون کنترل فازی تطبیقی مقاوم پیشنهاد می-شود. در ادامه دوز داروی مناسب برای درمان بیمار محاسبه و مقایسه بین نحوه ی مصرف دارو انجام می شود. پایداری روش های پیشنهادی اثبات می شود. نتایج شبیه سازی و نتیجه مقایسه، عملکرد مناسب روش های کنترلی را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل تطبیقی – کنترل فازی تطبیقی مقاوم - مدل سازی نقص ایمنی – ویروس نقص ایمنی – سلول های لنفوسیت تی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)