پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد سلطانی محمدی [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، از کنترل کننده ضربه ای برای کنترل ویروس نقص ایمنی و درمان بیماری ایدز استفاده می-شود. با استفاده از یک مدل دینامیکی مرتبه 4 برای این سیستم، از روش درمانی داروهای ترکیبی بهره می بریم و دوز داروی مناسب برای کنترل ویروس در بدن فرد بیمار تعیین می گردد. به منظور تخمین توابع مجهول کنترل کننده، از کنترل فازی تطبیقی غیرمستقیم استفاده می شود و پایداری روش پیشنهادی اثبات می گردد. نتایج حاصل از این شبیه سازی و مقایسه آن با دیگر روش های کنترلی رایج، نشان می دهد که روش کنترلی پیشنهادی عملکرد مناسبی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل ضربه ای #ویروس نقص ایمنی #بیماری ایدز #کنترل فازی تطبیقی #مدلسازی سیستم ویروس نقص ایمنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)