پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
میترا مهدی پور [پدیدآور اصلی]، محمدرضا ربیعی[استاد راهنما]، عباس پرچمی [استاد راهنما]
چکیده: کنترل فرآیند آماری مجموعه‌ای قدرتمند و توانا از ابزارهایی است که با کاهش تغییرپذیری، ثبات و بهبود در کارایی فرآیند را به همراه دارد. نمودارهای کنترل یکی از ابزارهای هفت‌گانه کنترل فرآیند آماری محسوب می‌شوند. هدف این پایان‌نامه توضیح دیدگاه نمودار کنترلی در محیط فازی هست. نمودارهای کنترل در محیط غیرفازی دو حالت محدود صفر و یک را در بر می‌گیرند و اطلاعات کامل و مناسبی در مورد فرآیند تولید در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند؛ به همین دلیل در این پژوهش با به کارگیری کیفیت فازی به تعمیم نمودارهای وصفی کنترل کیفیت از جمله نمودارهای نسبت اقلام معیوب و تعداد اقلام معیوب و تعداد نقص‌ها در هر واحد بازرسی و نمودار متوسط تعداد نقص‌ها در محیط فازی پرداخته می‌شود. استفاده از نمودارهای کنترل فازی در مواقعی که درجه بی‌کیفیتی اقلام معیوب برای کاربر مساوی نباشد، مناسب است. نتایج و پاسخ‌های این تعمیم با استفاده از معیارهایی مانند مشخصه منحنی عملکرد و ARL در زمان ایجاد تغییر در میانگین و یا واریانس فرآیند با کنترل کیفیت معمولی مقایسه می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نمودارهای کنترل کیفیت #محیط فازی #نمودار نسبت و تعداد اقلام معیوب #نمودار تعداد نقص‌ها و متوسط تعداد نقص‌ها در هر واحد بازرسی #توزیع پوآسن دو جمله‌ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)