علی اکبرزاده کلات

دانشيار دانشکده مهندسی برق

دكتري برق كنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربيت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: كنترل فازي. كنترل تطبيقي، كنترل عصبي
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی : مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران. کارشناسی ارشد: مهندسی برق - کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد. دکتری : مهندسی برق - کنترل، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان پایان نامه :طراحی کنترل کننده خود تنظیم برای یک سیستم غیرخطی به روش جدول بندی بهره فازی E-mail: akbarzadeh@shahroodut.ac.ir ; aliakkalat@yahoo.com
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
332

Citations

10

h-index

46

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 57
فاطمه رضایوف تاتاری (1402)، "بهبود عملکرد دینامیکی ریزشبکه‌های DC با استفاده از کنترل مدل پیش‌بین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور]
سجاد باغبان شقا (1402)، " کنترل تطبیقی مبدل DC به DC با گام بلند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]،
حمیده قاسمی (1402)، " کنترل فازی تطبیقی وضعیت ماهواره "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد امین بیات (1402)، " کنترل تطبیقی سیستم تعلیق مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]،
علی محرابی نسب (1401)، "کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم مبتنی بر رویتگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، امیر حسن نیا [استاد/ اساتید مشاور]
مسعود سیدآبادی (1401)، "کنترل تطبیقی مبتنی بر رویتگر سطح قند خون بیمار دیابتی نوع یک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد سلطانی محمدی (1401)، "کنترل ضربه ای دوز دارو در درمان ویروس نقص ایمنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]،
راضیه فیروزپور بندپی (1400)، "کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر برای تعیین دوز دارو در بیماری سرطان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی نیکخواه (1399)، "بهینه سازی مشخصه ی افتی برای بهبود رفتار دینامیکی ریزشبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور]
محسن سعیدجلالی (1399)، "طراحی رؤیتگر برای دسته ای از سیستم‌های خطی تکین نامعین"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد فروزنده (1399)، "کنترل فازی تطبیقی مد لغزشی سیستم ترمز ضد قفل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]،
فرزانه شورکشتی (1399)، "تحلیل عملکرد یک ریزشبکه DC به عنوان یک ماشین سنکرون مجازی در هنگام کار با شبکه AC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات، محمد حسین تبار مرزبالی [استاد/ اساتید مشاور]
رامین ارجمندزاده (1399)، "تحلیل پایداری ماشین سنکرون مجازی در یک ریزشبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور]
نعیمه فخر شاملو (1398)، "کنترل فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستم های تکین غیر خطی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، لویجی کیشی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سهیلا بابایی فرامرز (1398)، "کنترل مقاوم تطبیقی وضعیت ماهواره "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی عبداله زاده (1398)، "بهبود پایداری سیگنال کوچک ریزشبکه‌های DC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین کلماتی (1398)، "کنترل عصبی سرعت توربین گازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد جواد انصاری زاده (1398)، "حفظ تعادل ربات دوچرخ با استفاده از کنترل فازی نوع دو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شیوا سپاسی (1397)، "کنترل تطبیقی سطح قند خون بیمار دیابتی نوع یک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیرمحمد شهری (1397)، "استفاده از مشخصه ی افتی برای تقسیم بار در ریز شبکه های DC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات، علی دستفان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی فغفوری (1396)، "کنترل تطبیقی مدل مرجع برای کانال طولی پهپاد نظارتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فراز رهبر (1395)، "کنترل فازی تطبیقی برای سیستم گوی و میله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
وحید مختاری (1395)، " کنترل فیدبک حالت سیستم تعلیق فعال خودرو با عملگر غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید پروری یامچی (1395)، "تعیین موقعیت مبتنی بر میدان مغناطیسی زمین با استفاده از شبکه های عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، کاوه کیانفر [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیر اشرفی (1395)، "اثر امپدانس مجازی بر تقسیم توان در ریزشبکه‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی دستفان، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهسا مظفری خاکستر (1395)، "کنترل بار-فرکانس برپایه مدل پیش‌بین در سیستم‌های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید میلاد علیزاده (1394)، "کنترل فرکانس با در نظر گرفتن پاسخ بار در ریز شبکه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پرویز علی نژاد حیدری (1394)، "تخمین حالت شارژ و حالت سلامت باتری ربات های صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هیوا مرادی (1393)، "کنترل عصبی فازی دما و رطوبت سیستم گلخانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب قاسمی زهان (1393)، "کنترل نیرو- امپدانس بهینه در بازوی ربات با راهبرد کنترل ولتاژ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرام مظهر (1393)، "کنترل پسگام فازی سیستم ارابه ومیله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا یوسفی سوته (1393)، "کنترل فازی ضربه ای سیستم تعلیق مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد قباخلو (1393)، " کنترل عصبی-فازی دریچه گاز الکترونیکی خودرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
صادق ابراهیم‌خانی (1392)، "کنترل فازی تطبیقی سیستم ترمز ضد قفل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسام فلاح قویدل (1392)، "کنترل فازی تطبیقی برای سیستم تعلیق مغناطیسی حسام فلاح قویدل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم حسنی (1392)، "کنترل فازی تطبیقی ارتفاع یک زیردریایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میثم نجارزاده جوزم (1392)، "کنترل فازی – تطبیقی دما و رطوبت گلخانه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
صالح قرائی (1392)، "طراحی و ساخت سیستم کنترل مدار تزریق توان به شبکه تک فاز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید رحمتی (1391)، "سیستم تعیین موقعیت با استفاده از نیروی گرانشی زمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، کاوه کیانفر [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود رضا زاده (1391)، "هدایت فازی هواپیما ی بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیامک آذرگشسب (1389)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل مقاوم روی هواپیمای بدون سرنشین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: با سلام . ممنون از لطف شما، مهم اینه که من بفهمم برای تعدادی از دانشجویان مفید بوده ام که می فهمم. بعلاوه اعلام این موارد باعث عدم رضایت و ناراحتی عده ای نیز میشود. در هر صورت باز هم از عنایت شما متشکرم.
پاسخ: فصل 4: 6-8-9-15-18-27
فصل 5: 10-13-15-16-17
فصل 6: 4-5-6-11-12-22-28-35-38-44-47
پاسخ: با سلام. درس واقعا جدي است مگر غير اين است ولي با همه اينها ممكن است براي شما سخت بوده باشد ولي من سعي ميكنم با توجه به ظرفيت دانشجويان كلاس، از بقول شما خشكي كلاس بكاهم. اميدوارم بعد از اين با استرس به كلاس نياييد. موفق باشيد
پاسخ: با سلام به نظر من هر كس راجع به نمره با شما صحبت مي كند اول ببينيد چقدر از درس را فهميده است، بعد اظهار نظر كنيد. بعلاوه ميتوانيد از دانشجوي حل تمرين خودم در درس الكترومغناطيس در مورد نمره بپرسيد. ببينيد خودش چند گرفته و ...
پاسخ: با سلام. بسيار ممنونم از لطف شما در همه موارد ذكر شده و خدا را شكر ميكنم نه از بابت خوب درس دادن يا ندادن، بلكه از اينكه شما دانشجوي محترم در مورد ارفاق نمره صحبت كرديد چرا كه واقعا همينطور است و تقريبا در تمامي موارد نمره به دانشجويان ارفاق ميشود. باز هم از اظهار نظر شما تشكر ميكنم. موفق باشيد
(دانشجو - 23/6/1392، 14:32:23)
پاسخ: با تشكر از اظهار نظر شما. سلامت و موفق باشيد.
(دانشجو - 8/6/1392، 11:46:26)
پاسخ: لطفا دانشجویان کارشناسی ارشد يا دكتري که با اینجانب درس گذرانده اند اظهار نظر کنند. با تشکر
و اما جواب شما دانشجوي عزيز: اظهار نظر شما سه مرحله داشت كه هيچكدام بهم ارتباطي ندارد. اول در مورد تدريس: مراحل مختلف درس با توجه به كتاب يا مرجع ميباشد كه به نظر خود من مرجع كاملا روال مناسب و معقولي دارد و شما اگر ميتوانيد اظهار كنيد كدام قسمت درس كمتر از محتوي مرجع توضيح داده شده است كه البته بسيار بيشتر از آن توضيح داده شده است و نه در اين كلاس بلكه در تمامي دروس اينجانب. بعلاوه مباحث كاملا تئوري و بر اساس سيلابس درسي است نه به قول دانشجوي ديگري نكات عملي، ولي با همه اينها اينكه دانشجو آنهم ارشد يا دكتري اگر هنوز در فكر اين است كه همه چيز در كلاس بايد گفته شود به نظر من راه را اشتباه آمده است. دوم اينكه اگر گاه اوقات از روي يادداشت نوشتن درست نيست در مورد دروسي كه بصورت powerpoint ارئه ميشوند شما چه ميگوييد.و بالاخره موضوع نمره دادن (گرفتن) و درس غيرمفيد و ... يعني اينكه حرف اول را چرا آخر ميزنيد. البته آنهم جوابش كاملا روشن است نمرات با ارفاق اعلام ميشوند مگر وقتي دانشجو يي سوء استفاده كرده باشد.
پاسخ: فصل 7: 6-9-10-11-20-23
فصل 8: 7-17-21-22-
فصل 9: 2-3-23-24-32
فصل 10: 3-4-5-6-10-11-12-8
پاسخ: با سلام هر سه درس بسيار مهم هستند اما به لحاظ يادگيري الكترومغناطيس از دو درس ديگر بيشتر زمان مي طلبد
پاسخ: باتشکر از شما من هم برای شما و تمامی دانشجویان و بطور خاص برای دانشجویان فعال و کوشا آرزوی سلامتی و موفقیت دارم
پاسخ: با تشکر از ارادت شما ارائه درس آنهم جدید نیاز به مطالعه زیاد دارد که با توجه به اینکه من الان مدیر گروه هستم برایم سخت است بعلاوه الان این درس توسط یک استاد بسیار توانا ارائه میشود.
پاسخ: جواب دادن به اين سئوال سخت است اما اگر درس كنترل خطي را بگذرانيد خيلي چيزها در مورد رشته كنترل بدست خواهيد آورد كه مي‌تواند پاسخگوي شما باشد. اگر غير از اين منظورتان است سئوال را واضحتر بفرماييد.
پاسخ: با سلام درس مدار و الكترومغناطيس داراي حجم زياد و مفاهيم بسيار عميق براي درك و فهم موضوع هستند در صورتيكه وارد اين مفاهيم نشويم ميتوان درس را بطور كامل البته با سرعت زياد تمام كرد. موفق باشيد
پاسخ: با سلام خدمت شما كلاس جبراني با توجه به زمانهاي موجود خيلي مقدور تيست بعلاوه كلاسهاي هفته درميان بصورت ثابت تشكيل ميشود اما درهر صورت فعاليت دانشجويان در خارج از ساعات كلاس مهمترين راه موفقيت است. موفق باشيد
پاسخ: من در حد كتاب مرجع درس مي دهم و در همان حد سئوال طرح مي كنم البته سئوالات كپي سئوالات كتاب نيستند به اين معني كه حفظ كنيد و نمره بگيريد البته بعضي اوقات از نمونه مثالهاي داخل فصل سئوال مي دهم كه هدفم اين است دانشجويان كتاب را مطالعه كنند. اميدوارم جواب قانع‌كننده‌اي داده باشم و شما از دانشجوياني باشيد كه پيشنيازهاي درس را بخوبي گذرانده باشيد و فقط پاس نكرده باشيد در هر صورت آرزوي موفقيت براي شما دارم
پاسخ: من سعی میکنم مطالب را بخوانم ولی اینقدر زیاد و بعضا بی مورد و بی ربط است که مطالب با مربوط هم در آنها گم میشود ولی باز هم خدمت شما عرض میکنم تنها موضوع رفتار دانشجویان نیست خیلی موضوعات دیگر هم هست ... اما با همه اینها قبول دارم که باید هر آدمی سعی کند در جهت انسان شدن به معنی واقعی آن حرکت کند، امیدوارم که خدا توفیق و صبر لازم را بدهد
پاسخ: در صورتیکه تعداد دانشچوی متقاضی در حد تشکیل یک کلاس باشد هر ترم ارایه میشود.
پاسخ: اگر من به كسي اهانت و يا بقول شما كسي را تحقير كردم حلاليت مي طلبم ولي در كلاس هم گفتم اميدوارم شما هم در موقعيتي مشابه قرار گيريد تا متوجه شويد بي تفاوتي و منفعل بودن دانشجو چقدر باعث افسردگي و احساس پوچي از كاري كه ميكنيد خواهد شد و خيلي موارد ديگر كه اگر دوست داريد ميتوانيد شخصا مراجعه فرماييد تا صحبت كنيم. در ضمن من هيچ وقت ادعاي با سوادي نداشته و ندارم فقط سعي ميكنم آنچه را ميدانم به بقيه منتقل كنم.
پاسخ: با سلام قبلا هم نوشتم در صورتيكه موضوعات محترمانه و طوريكه در انظار عمومي قابل ارايه باشد جواب داده ميشود.
پاسخ: اگر من به كسي اهانت و يا بقول شما كسي را تحقير كردم حلاليت مي طلبم ولي در كلاس هم گفتم اميدوارم شما هم در موقعيتي مشابه قرار گيريد تا متوجه شويد بي تفاوتي و منفعل بودن دانشجو چقدر باعث افسردگي و احساس پوچي از كاري كه ميكنيد خواهد شد و خيلي موارد ديگر كه اگر دوست داريد ميتوانيد شخصا مراجعه فرماييد تا صحبت كنيم. در ضمن من هيچ وقت ادعاي با سوادي نداشته و ندارم فقط سعي ميكنم آنچه را ميدانم به بقيه منتقل كنم.
پاسخ: با سلام از دانشجويان عزيز خواهشمندم كه موضوعات خود را بصورت محترمانه و در خور يك دانشجو مطرح كنيد تا قابل پاسخگويي در روي سايت كه هركسي مي‌تواند آنرا ببيند باشد. در غير اينصورت از دادن جواب معذور خواهم بود. اما مشكلات و توانايي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نقاط ضعف و قوت هر استاد را به خود آن شخص بطور محترمانه منعكس نماييد تا بتواند سئوالي را كه در معرض عموم قرار خواهد گرفت پاسخ دهد. در اينمورد هم انتقادي كه به اينجانب وارد است اعلام بفرماييد تا سعي در اصلاح آن داشته باشم و در صورت لزوم پاسخ مناسب به آن بدهم.
پاسخ: اميدوارم توانسته باشم به افزايش علم و دانش شما كمكي كرده باشم كه اگر درست باشد حتما شما را به راه درست نيز راهنمايي خواهد كرد. آرزوي سلامتي و موفقيت براي شما دارم.
پاسخ: با سلام ، موارد فوق كاملا درست است با وجود اين محدوديتهاي فضاي تخته ، كمبود وقت ، عدم تناسب محتواي درس با طول ترم و ... نيز در اين مشكلات دخيل هستند. بهرحال از توجه شما بسيار ممنونم.
پاسخ: با سلام و تشكر از توجه شما به درس و كلاس، خدمت شما عرض كنم كه كوئيز يعني امتحان بدون اعلام قبلي و فلسفه آن آمادگي و فعال نگهداشتن دانشجو براي مطالب گفته شده است. اميدوارم پاسخ قانع كننده بوده باشد.