پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
منیر اشرفی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]، علی اکبرزاده کلات[استاد مشاور]
چکیده: اخیراً کاربرد تولید پراکنده مبتنی بر استفاده از منابع انرژی تجدید‌پذیر در شبکه قدرت گسترش یافته است و ریزشبکه به‌عنوان یک آرایش منظم به‌منظور تجمیع منابع تولید پراکنده ارائه شده‌ است. تجمیع منابع تولید پراکنده با مسائل متعددی ازجمله کنترل تقسیم توان در حالت عملکرد جزیره‌ای ریزشبکه روبه‌رو است. یکی از روش‌های کنترل تقسیم توان در میان منابع تولید پراکنده در یک ریزشبکه، کنترل مشخصه‌های افتی هر یک از منابع است. ازاین‌رو، این پایان‌نامه به بررسی تقسیم توان در ریزشبکه جزیره‌ای با منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر پرداخته است که هر یک از منابع توسط روش افتی متداول کنترل‌شده‌اند. روش افتی متداول قادر است تقسیم توان حقیقی صحیحی را محقق سازد، در‌حالی‌که تقسیم توان راکتیو با استفاده از این روش به‌صورت نادرست انجام شده است. تقسیم نادرست توان راکتیو ناشی از عدم تطبیق امپدانس خطوط تغذیه منابع تولید پراکنده است و همچنین می‌تواند منجر به جاری شدن جریان چرخشی در میان منابع تولید پراکنده در ریزشبکه شود. بنابراین در این پژوهش، اثر امپدانس مجازی در تقسیم توان مطالعه شده است. به‌منظور جبران عدم تطبیق امپدانس خطوط تغذیه، روش مبتنی بر امپدانس مجازی به دو صورت امپدانس ثابت و قابل تنظیم ارائه شده است. بنابراین در این مطالعه اثر نسبت مقاومت به راکتانس خطوط تغذیه و مدل بار بر روش پیشنهادشده در جبران عدم تطبیق امپدانس فیدرها بررسی شده است. روش پیشنهادی روی یک سیستم آزمایش نمونه در نرم‌افزار PSCAD/EMTDC شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که روش پیشنهادی به‌طور کامل قادر است توان راکتیو را با جبران عدم تطبیق امپدانس فیدرها به‌صورت صحیح تقسیم کند. نتایج شبیه‌سازی همچنین نشان داد که جریان‌های چرخشی در میان منابع با استفاده از روش پیشنهادی کاهش‌یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریزشبکه جزیره‌ای #تقسیم توان #کنترل محلی ریزشبکه جزیره‌ای #روش کنترل افتی #امپدانس مجازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)