پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
صاحب خان عبدال [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: کنترل توان در ریزشبکه‌های جزیره‌ای شامل منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر، به دلیل عدم دسترسی به شبکه اصلی و همچنین کم‌بودن اینرسی، مسئله چالش برانگیزی است. سیستم کنترل باید توازن توان بین منابع تولید پراکنده و بارهای ریزشبکه را برقرار کند و به طور همزمان فرکانس و ولتاژ را در محدوده مجاز حفظ کند. در این رساله، با تعریف ایده شار مجازی به صورت انتگرال زمانی ولتاژ، از تکنیک مشخصه افتی شار مجازی بهره برده می‌شود. یکی از مشکلات روش مشخصه افتی، خطای تقسیم توان در شرایط نابرابری امپدانس خطوط است. برای حل این مشکل، یک استراتژی بهبودیافته مبتنی بر مشخصه افتی شار مجازی ارائه می‌شود که تقسیم توان دقیق و متناسب با ظرفیت اینورترها در شرایط نابرابری امپدانس خطوط را فراهم می‌کند. بعلاوه، ایده تقسیم توان در ریزشبکه‌های جزیره‌ای ولتاژ پایین که امپدانس خطوط دارای خاصیت اهمی هستند، بر اساس تکنیک مشخصه افتی شار مجازی تاکنون مطرح نشده است که در این رساله این طرح کنترلی ارائه می‌شود. در طرح پیشنهادی، برای کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت، روش کنترل مدل پیش‌بین شار مجازی طرح‌ریزی می‌شود. تقسیم توان دقیق و متناسب با ظرفیت هر اینورتر، بهبود کنترل فرکانس و ولتاژ از مزایای این طرح است. در این رساله، یک طرح جدید مبتنی بر منطق فازی و تکنیک بهینه‌سازی زمان وظیفه برای کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت نیز ارائه می‌شود که امکان انتخاب دقیق‌تر بردارهای کلیدزنی را فراهم می‌کند. بدین ترتیب، عملکرد کنترل توان بهبود می‌یابد و تقسیم توان متناسب با ظرفیت هر منبع تولید پراکنده فراهم می‌شود. بعلاوه، کنترل ولتاژ هم بهبود پیدا می‌کند. طرح‌های پیشنهادی در محیط نرم‌افزار Matlab/Simulixnk شبیه‌سازی می‌شوند. همچنین، استراتژی کنترل پیشنهادی برای ریزشبکه مبتنی بر مشخصه افتی شار مجازی بهبود یافته در شرایط نابرابری امپدانس خطوط، در محیط آزمایشگاه به صورت عملی پیاده‌سازی می‌شود. کارایی طرح‌های پیشنهادی با تحلیل نتایج و مقایسه عملکرد آنها با استراتژی متداول کنترل ریزشبکه ارزیابی می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انرژی تجدیدپذیر #اینورتر #تقسیم توان #ریزشبکه #شار مجازی #کنترل مشخصه افتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)