پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهدی نیکخواه [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد مشاور]
چکیده: امروزه با رشد جمعیت نیاز به انرژی بیشتر از گذشته احساس می‌شود، از این‌رو با توجه به کاهش و مضرات منابع انرژی تجدیدناپذیر استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر مورد توجه جوامع قرار گرفته است. برای بهرهمندی بیشتر از انرژی‌های نو جهت تأمین انرژی مصرف‌کنندگان، تحلیل و کنترل صحیح این منابع بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش تمرکز بر روی بهینه‌سازی مشخصه‌ی افتی برای بهبود رفتار دینامیکی یک ریزشبکه مستقل می‌باشد. در این راستا یک سیستم شامل دو منبع تولید پراکنده به بارهای مشترک از طریق اینورتر، فیلتر، اندوکتانس تزویج و امپدانس خط متصل شدهاند. طرح ریزشبکه بر اساس مشخصه‌ی افتی ارائه شده‌‌ است. سپس برای بررسی رفتار ریزشبکه مورد مطالعه، بر اساس معادلات دیفرانسیل در فضای حالت، ابتدا مدل سیگنال کوچک تمام اجزای آن به‌صورت جدا تبیین‌شده و سپس با ترکیب معادلات، یک مدل نهایی تعیین شده ‌است. برای بررسی مقادیر ویژه سیستم نسبت به ضرایب مشخصه‌ی افتی و ضرایب تناسبی و انتگرالی کنترل‌کننده‌های ولتاژ و جریان، یک ماتریس کلی از سیستم ارائه شده است. با تعیین پارامترهای مؤثر مذکور، جهت بررسی رفتار سیستم، یک روش بهینه‌سازی برای بهینه کردن مقادیر ضرایب مشخصه‌ی افتی و ضرایب مؤثر تناسبی انتگرالی کنترل‌کننده‌های ولتاژ و جریان بر اساس یک تابع هدف ترکیبی متشکل از دو تابع هدف از دو جنس متفاوت ارائه‌شده و با توجه به ضرایب وزنی متفاوت، نتایج مورد بررسی قرارگرفته و رفتار سیستم با توجه به ضرایب بهینه‌شده مورد ارزیابی خواهد گرفت. ابزار بهینه‌سازی استفاده ‌شده جهت عملیات بهینه‌سازی الگوریتم ازدحام ذرات موسوم به (PSO) می‌باشد. ارزیابی نتایج جهت رؤیت کارایی مدل مطرح‌شده در نرم‌افزار سیمولینک متلب ارائه شده‌ است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری سیگنال کوچک #ریزشبکه جزیره‌ای #کنترل افتی #بهینه‌سازی کنترل افتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)