پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیرمحمد شهری [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد مشاور]، علی دستفان[استاد مشاور]
چکیده: اخیرا استفاده از ریز شبکه ها و منابع انرژی تجدید پذیر، خصوصا ریز شبکه های DC افزایش یافته است که در این راستا، تقسیم صحیح توان بین منابع انرژی تجدید پذیر از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پایان نامه تقسیم توان مبتنی بر مشخصه ی افتی مورد مطالعه قرار می گیرد. در این تحقیق، در ابتدا به معرفی مشخصه ی افتی به عنوان یک روش تقسیم توان غیر متمرکز پرداخته می شود. به منظور بهبود تقسیم توان مبتنی بر مشخصه ی افتی، دو روش کنترلی تحت عنوان روش کنترل افتی تطبیقی و روش کنترل افتی بهبود یافته مبتنی بر منطق فازی پیشنهاد می شوند. در این پایان نامه، این دو روش پیشنهادی برای تقسیم توان بین دو مبدل DC-DC مورد استفاده قرار می گیرند. برای این منظور، روش های پیشنهاد شده بر روی یک سیستم تست در نرم افزار سیمولینک شبیه سازی می شوند. پس از آن برای نشان دادن عملکرد واقعی روش های پیشنهادی، این روش ها بر روی یک سیستم نمونه ی آزمایشگاهی پیاده سازی می-شوند. نتایج حاصل از شبیه سازی روش های پیشنهادی مبتنی بر مشخصه ی افتی با نتایج روش کنترل افتی متداول مورد مقایسه قرار می گیرند. مقایسه ها نشان می دهند که روش های پیشنهادی عملکرد بهتری در مقایسه با روش کنترل افتی متداول دارند. همچنین روش های پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی نیز با روش کنترل افتی تطبیقی مقایسه می شود و نتایج نشان می دهند که روش مبتنی بر منطق فازی عملکرد بهتر و پیاده سازی آسان تری در ریز شبکه های DC دارد. به طور مشابه، این مقایسه بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از شبیه سازی روش های پیشنهادی نیز صورت می گیرد. نتایج آزمایشگاهی و همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی، صحت و توانایی روش های پیشنهادی را در تقسیم توان در ریز شبکه های DC تایید می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تنظیم ولتاژ #جریان گردشی #ریز شبکه ی DC #شاخص افتی بهبود یافته #شاخص افتی تطبیقی #صحت تقسیم جریان #ضریب افتی #کنترل افتی فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)