پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
هاران ندیمی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]
چکیده: جهت تامین توان مورد نیاز بار در موقعیت های متفاوت، لازم است که منابع انرژی های نو با یکدیگر به طور مناسب ترکیب و کنترل شوند. در این پایان نامه، تمرکز اصلی بر روی کنترل ولتاژ شبکه میکروگرید مستقل می باشد تا توان مورد تقاضای بار را در حالت جدا از شبکه تامین کنند. در این راستا یک سیستم شامل دو منبع اینورتری موازی طراحی و شبیه سازی می گردد. بطور کلی در حالت متصل به شبکه اصلی، ولتاژ و فرکانس ریزشبکه توسط شبکه اصلی کنترل می شود و DGهای ریزشبکه توان های از پیش تعیین شده ایای را تزریق می کنند. ریزشبکه می تواند به صورت مستقل از شبکه اصلی کار کند.در این حالت عملکرد تنظیم ولتاژ، فرکانس و تأمین بارهای ریزشبکه بر عهده DGهای آن است. کنترل DGهای ریزشبکه می تواند به دو روش متمرکز و غیرمتمرکز انجام شود. در روش متمرکز نیاز به واحد کنترل کننده مرکزی و لینک ارتباطی بین DGها است. در حالیکه در روش غیرمتمرکز برای کنترل توان DGها و هماهنگی بین آن ها نیاز به هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. یکی از بهترین روش های کنترل غیرمتمرکز، روش افتی است.در این روش فقط از کمیت های اندازه گیری شده خروجی DGها برای کنترل آن ها استفاده می شود و نیاز به ارتباطی بین واحدهای DG برای هماهنگی آن ها نیست. در این پایان نامه ابتدا روش کنترل مبتنی بر مشخصه افتی بحث شده و برای کنترل بهتر ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک ضرایب کنترل کننده ولتاژ بهینه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#افتی #افتی بهبود یافته #کنترل ولتاژ #انرژی های نو #ریزشبکه #الگوریتم ژنتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)