پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سعید صولتی نژاد [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه مطالعه بر روی توربین بادی با ژنراتور القایی دوسوتغذیه انجام گرفته است. هدف این تحقیق کنترل توأم توان های اکتیو و راکتیو تولید شده توسط ژنراتور است. برای انجام شبیه سازی نیز مدل بازگشتی ای از سرعت باد معرفی شده است. برای کنترل سیستم دو روش تطبیقی مقاوم و فازی تطبیقی ارائه شده است. روش تطبیقی مقاوم ارائه شده یک روش جدید است که طراحی آن به گونه ای انجام شده که بتواند سیگنال مرجع را در حضور اغتشاشات خارجی دنبال کند. قوانین تطبیق پایداری سیستم حلقه بسته را تضمین می کند. از آنجایی که طراحی این کنترل کننده وابسته به پارامترهای سیستم نیست بدیهی است که سیستم حلقه بسته در برابر نامعینی پارامتری مقاومت نشان می دهد. مشابه روش اول برای روش دوم نیز یک سیگنال مرجع در نظرگرفته شده است، مزیتی که این روش دارد این است که برای طراحی کنترل کننده فقط از خطای ناشی از دنبال کردن سیگنال مرجع استفاده شده است و نیازی به سایر متغیر های سیستم نیست. پایداری سیستم حلقه بسته نیز بر اساس قوانین تطبیق طراحی شده تضمین شده است، همچنین پایداری داخلی سیستم با توجه به غیرفعال بودن سیستم و محدود بودن ورودی ها اثبات شده است. در ادامه روش های ارائه‌شده با یک روش مرسوم مقایسه شده است و در انتها نیز نتایج و پیشنهاداتی برای کنترل این سیستم بیان گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین بادی #ژنراتور القایی دوسوتغذیه #تطبیقی مقاوم #فازی تطبیقی #پایداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)