پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
امیرحسین سنایی [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: بزرگترین چالش در طراحی سیستم های کنترل برای دستیابی به عملکرد مناسب، ایجاد درک صحیح از سیستم، و در دسترس داشتن مدلی مناسب از دینامیک آن می باشد، امروزه با کمک روش های مختلف شناسایی سیستم مدل مورد نظر از فرآیند را می توان بدست آورد و از آن در محاسبات طراحی کنترل کننده بهره برد، از طرفی ساختار سیستم و میزان پیچیدگی، خطی و یا غیرخطی بودن آن از جمله عوامل مهم در انتخاب روش مناسب جهت شناسایی سیستم هستند. روش کنترل پیش بین از گونه روش هایی است که برای دستیابی به اهداف کنترلی به شدت به مدل دقیقی از سیستم نیاز دارد، در این پژوهش با درنظر گرفتن یک پهپاد به عنوان مدل تحت کنترل سعی براین است که با بررسی چند مقاله پیرامون روش های اعمال کنترل پیش بین برروی جسم پرنده در نهایت با کمک روش شناسایی سیستم با شبکه عصبی یک مدل دقیق از سیستم ارائه کرده و نتیجه ی آن را با اعمال به متد پیش بین بررسی کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل پیش بین #شناسایی سیستم #شبکه عصبی #کنترل گام #معادلات 6 درجه آزادی پرواز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)