پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی فغفوری [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، برای کانال طولی یک پهپاد نظارتی، یک کنترل‌کننده تطبیقی مدل مرجع لیاپانوف پایه چند متغیره ارائه می‌شود. پهپاد نظارتی مورد بررسی در این پایان‌نامه از نوع پهپاد نظارتی نسل سوم، موسوم به پهپاد هیبرید است. این پهپادها در دو راستای عمودی و افقی دارای تولید‌کننده نیروی محرکه هستند که می‌توانند به صورت مجزا ویا همزمان ، فعال باشند؛ این ویژگی سبب شده است که کنترل پهپادهای هیبرید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند. مساله اصلی برای در نظرگرفتن روش کنترل تطبیقی مدل مرجع به عنوان روش مناسب، وجود عدم قطعیت در پارامترهای پهپاد نظارتی است بطوریکه تنها ساختار کلی سیستم مشخص است. همچنین به دلیل آنکه کانال طولی پهپاد نظارتی، یک سیستم چند ورودی-چند خروجی است، نیازمند یک کنترل‌کننده چند متغیره است؛ محدودیت های موجود در روش های کنترل تطبیقی مدل مرجع چند متغیره به گونه ای است که نمی توان با کمک این روش ها کانال طولی پهپاد هیبرید را کنترل کرد. در این پایان نامه، روشی ارائه می شود که با غلبه بر شرط درجه نسبی تابع تبدیل سیستم، می‌تواند برای طیف گسترده‌تری از سیستم‌های چندمتغیره از جمله کانال طولی پهپاد هیبرید پیاده سازی شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پهپاد نظارتی #پهپاد هیبرید #کنترل تطبیقی مدل مرجع #لیاپانوف پایه #کنترل‌کننده چند متغیره

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)