پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سعید حسن فینی زاده بیدگلی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مباحث مطرح شده در ریاضیات مبحث اندازه (اندازه ریاضی) می باشد، که اولاً اندازه در ریاضیات مطرح می شود، ثانیاً احتمال را به عنوان اندازه ریاضی مطرح می نماییم؛ نامساویهای مختلف، مطرح شده در احتمال را بررسی می کنیم. هدف اصلی ما در این پایان نامه این است که، تعدادی از نامساویهای معروف در مورد اندازه ریاضی( که باالطبع برای اندازه احتمال نیز برقرار می باشند) را مطرح کرده وبهبود بعضی از آنها را در حالتهای عمومی وخاص بررسی کنیم؛ با توجه به کاربردی بودن نامساوی چبیشف، تمرکز ما بیشتر روی این نامساوی وگسترش و بهبود آن می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندازه-نامساوی چبیشف-مارکف-گاوس-کمپ میدل-تک مˀده-تک متغیره-چند متغیره-جنج-جنسن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)