پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فریبا خواجه وند [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه با معرفی انتگرال میانگین، تاثیر آن را بر روی توابع تحلیلی بررسی میکنیم.که در فصل اول تعاریف و قضایای اولیه که در این پایان نامه مورد استفاده قرار میگیرد را بیان میکنیم..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نتگرال میانگین کسری #مشتق کسری #حساب دیفرانسیل کسری #نامساوی انتگرال میانگین #توابع تحلیلی #نامساوی هولدر #زیرترتیب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)