پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سارا نظام پرست [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد [استاد راهنما]
چکیده: برای مشاهده چکیده پایان نامه به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع تحلیلی‎‏‏ #توابع تک‌ارز‏ #توابع ستاره‌گون‏ #توابع محدب‏‏ #توابع همسا‏ز‏ #انحراف تحلیلی‏ #جهت نگهدار‏ #نگاشت کانفرمال‏‏ #کران ضرایب‏ #ترکیبات خطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)