پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم مهاجر استر آبادی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]
چکیده: توابع همساز مختلط مقدار که در دیسک واحد ∆ تک ارز می باشند را می توان به صورت f = h + g نوشت که h و g در ∆ تحلیلی هستند. در این پایان نامه به بررسی شرایط تک ارزی و شرایط ضرایب تواب همساز ستاره گون و شبه ستاره گون می پردازیم. همچنین به بررسی کران های ضرایب این توابع خواهیم پرداخت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#همساز #توابع تک ارز #توابع ستاره گون #توابع شبه ستاره گون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)