پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
آزیتا بیگ مرادی جبالبازی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه چند زیر رده جدید از رده توابع دو تک ارز که بر دیسک واحد تعریف شده‌اند و با عملگر هوهلوف که یک مورد خاص از موارد تحقیق شده‌ی عملگر خطی دزوک- سریوستا می‌باشد را بررسی و معرفی می‌کنیم. علاوه بر این کرانی برای ضرایب |a_2 | و |a_3 | از توابع این زیر رده‌های جدید را یافته و نتایجی که در این پایان نامه به‌دست می‌آید تعمیمی از کارهایی است که در سال‌های اخیر چاپ شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع تحلیلی #توابع تک ارز #توابع دو تک‌ارز٬‍‍‍ توابع ستاره‌گون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)