پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
طیبه ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، به بیان تعاریف و قضایای مربوط به رده های توابع تک ارز و ستاره گون می پردازیم. هم چنین بامعرفی چند عملگر رانتگرال، شرایطی را که آنها در رده های مذکور قرار می گیرند را مورد مطالعه قرارمی دهیم در واقع معیارهایی برای تک ارزی این عملگرها ارائه می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع تحلیلی #توابع تک ارز #توابع ستاره گون #عملگر انتگرال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)