پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
عاطفه عباسی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به معرفی زیر رده های ...Ks(α, β) ،Ks(γ) ،Ks از رده ی توابع تقریبا محدب می پردازیم. در این خصوص، کرانهایی برای توابع متعلق به این رده ها و مشتقات آنها می یابیم بعلاوه به تعیین کرانی برای ضرایب پرداخته و یک سری قضایا و روابط دیگری را برای رده های مذکور بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع تحلیلی #توابع تک ارز #توابع ستاره گون #توابع محدب #توابع تقریبا محدب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)