پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
شیوا سپاسی [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، پس از آشنایی با بیماری دیابت نوع یک و مدل های ریاضی توصیف کننده آن، از مدل برگمن جهت طراحی کنترل کننده استفاده شده است. ابتدا کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو با الگوریتم فراپیچشی برای تنظیم سطح گلوکز خون بیمار دیابتی طراحی شده است و پس از آن، کنترل کننده پسگام تطبیقی به-عنوان روش اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه شده است. پایداری سیستم حلقه بسته نیز براساس تئوری لیاپانوف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی کارایی و عملکرد سریع تر کنترل کننده پسگام تطبیقی را در کاهش قند خون بیمار با تعیین دوز قابل قبولی از انسولین نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل مد لغزشی مرتبه دو - کنترل پسگام تطبیقی - پایداری لیاپانوف - دیابت نوع یک - مدل سازی دیابت - دوز انسولین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)