پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
راضیه فیروزپور بندپی [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق یک کنترل کننده فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر برای تعیین دوز دارو در درمان سرطان ارائه می گردد. در طراحی کنترل کننده از خاصیت تقریب زنندگی عمومی سیستم فازی برای تقریب توابع نامعلوم در مدل سیستم استفاده شده است و همزمان یک رویتگر حالت برای تخمین متغیرهای حالت به-کار گرفته می شود. پایداری سیستم حلقه بسته با استفاده از تئوری لیاپانوف نشان داده می شود. نتایج شبیه سازی، عملکرد مناسب کنترل کننده و رویتگر حالت را با در نظر گرفتن دینامیک های نامعلوم سیستم نشان می دهد. در روش پیشنهادی ارائه شده علاوه بر کنترل سلول های توموری، سلول های مؤثر ایمنی نیز در یک سطح مطلوب قرار می گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم ایمنی درمانی #دوز داروی سرطان #کنترل فازی تطبیقی #رویتگر حالت #تئوری پایداری لیاپانوف
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)