پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
هاجر نصیری [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی سرطان و مدل های ریاضی توصیف کننده ی آن پرداخته شده است. سپس با استفاده از مدل ریاضی کریشنر-پانتا اقدام به طراحی کنترل کننده برای کنترل بیماری، تعیین دوز داروی تزریقی و حذف سلول های سرطانی شده است. در ابتدا یک کنترل کننده ی تطبیقی از نوع رگولاتور خودتنظیم برای تنظیم دوز دارو ارائه شده است. سپس دوز دارو با استفاده از یک کنترل فازی تطبیقی پس گام غیرمستقیم مقاوم، تعیین می شود. از تقریب زننده ی فازی برای غلبه بر توابع غیرخطی ناشناخته در سیستم استفاده شده است. به علاوه این کنترل کننده در برابر نامعینی ها مقاوم خواهد بود. پایداری سیستم حلقه بسته نیز براساس روش تئوری لیاپانوف نشان داده می شود. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که کنترل کننده کارایی لازم برای کنترل روند رشد سلول های سرطانی را با درنظر گرفتن محدودیت ها دارا می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل فازی تطبیقی #ایمن درمانی #سرطان #کنترل پس گام #دوز داروی سرطان #پایداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)