پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فرزانه شورکشتی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد مشاور]، محمد حسین تبار مرزبالی[استاد مشاور]
چکیده: در سال‌های اخیر با توجه به بحران های زیست‌محیطی و کمبود منابع فسیلی استفاده از منابع تجدیدپذیر مورد توجه است. استفاده از منابع تجدیدپذیر در سیستم قدرت تولید را غیرمتمرکز کرده و با توجه به طبیعت متغیر این منابع، نوسانات زیادی در شبکه اضافه‌شده است. ریزشبکه های DC به‌عنوان یک شبکه قدرت کوچک، امکان استفاده و کنترل این منابع در سمت توزیع را آسان کرده‌اند. نفوذ زیاد منابع تجدیدپذیر مبتنی بر مبدل‌های الکترونیک قدرت، اینرسی و میرایی را کاهش داده‌اند؛ بنابراین، سیستم‌های جدید به اغتشاشات حساس‌تر شده و حاشیه پایداری سیستم کاهش ‌یافته است. در این پایان‌نامه از یک ریزشبکه DC متصل به شبکه AC که به ماشین سنکرون مجازی مجهز است، به‌منظور مدیریت توان خودکار ریزشبکه DC و شبکه AC و تحلیل نقش اینرسی مجازی در پایداری سیگنال کوچک استفاده ‌شده است. برای تایید روش مذکور شبکه تحت حالت‌ها و اینرسی‌های مختلف مورد بررسی و تایید قرارگرفته است. در این روش با استفاده از پاسخ مبدل منبع ولتاژ و با طراحی مناسب کنترل افتی دوگانه و همچنین به کمک کنترل‌کننده‌های ولتاژ و فرکانس، پشتیبانی لازم جهت تنظیم فرکانس و توان اکتیو در هنگام مواجهه با اغتشاشات فراهم می‌شود و پایداری شبکه در شرایط مختلف کاری بهبود می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین سنکرون مجازی #ریزشبکه DC #اینرسی مجازی #مبدل منبع ولتاژ #ذخیره‌ساز انرژی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)