پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
آرمین ابراهیمیان [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، سعید احمدی [استاد مشاور]
چکیده: گسترش روزافزون شبکه حمل و نقل ریلی الکتریکی در سراسر دنیا از یک‌سو و افزایش قیمت انرژی الکتریکی از سمت دیگر محققان را بر این داشت تا به تحقیق در مورد روش‌های کاهش مصرف انرژی در این سیستم‌ها بپردازند. در این راستا یکی از روش‌های کاهش مصرف انرژی در شبکه حمل و نقل ریلی الکتریکی استفاده از انرژی بازیافتی حاصل از ترمزها است. در فرآیند ترمزی قطار انرژی را به شبکه بازمی‌گرداند که در صورت دریافت این انرژی توسط سیستم‌های ذخیره‌ساز امکان استفاده مجدد از این انرژی فراهم می‌شود. انرژی ذخیره شده در سیستم ذخیره‌ساز را می‌توان در زمان دیگری مثل زمان شتابگیری استفاده نمود. استفاده از ذخیره‌ساز علاوه بر کاهش مصرف انرژی به دلیل استفاده از انرژی بازتولیدی ترمزی، تثبیت ولتاژ شبکه و کاهش پیک مصرف را نیز به ارمغان می‌آورد. در این پروژه برای یک سیستم محدود شامل سه ایستگاه، دو قطار و دو پست تغذیه سیستم ذخیره‌ساز انرژی مناسب ابتدا طراحی و سپس با روش کنترل پیشنهادی کنترل شده است. ذخیره‌ساز استفاده شده از نوع ساکن و مبتنی بر ابر خازن‌های نوع لیتیوم یون می‌باشد و استراتژی کنترل مبتنی بر استفاده از مدل میانگین مبدل نیم پل دو جهته می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان‌دهنده کاهش مصرف انرژی و تثبیت ولتاژ شبکه می‌باشد. همچنین کاهش پیک توان پست‌های تغذیه (پیک سایی) نتیجه استفاده از سیستم ذخیره‌ساز انرژی و روش کنترلی ارائه شده می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی #شبکه حمل و نقل ریلی الکتریکی #انرژی بازتولیدی ترمزی #ابر خازن #مدل میانگین #مبدل نیم پل دو جهته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)