پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مصطفی مظلوم [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، حسین اینانلو عربی شاد[استاد مشاور]
چکیده: عملیات انفجار به عنوان یکی از مهم ترین مراحل چرخه معدنکاری روباز شناخته می شود. هدف از این عملیات، خردکردن ماده معدنی و باطله به ابعاد مناسب و حمل آن به بیرون از معدن می باشد. نتایج حاصل از انفجار به صورت مستقیم بر هزینه ها و راندمان کاری سیستم حمل و نقل تأثیر می گذارد. از جمله پارامترهای متغیر تأثیرگذار بر نتایج انفجار می توان به زمان های تأخیر اشاره کرد. این پارامتر نه تنها بر میزان خردشدگی مؤثر است بلکه مواردی مانند شکل هندسی توده سنگ خردشده، میزان عقب زدگی و همچنین سیستم حمل و نقل معدن را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین شناسایی و تعیین این پارامتر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق 10 انفجار انجام شده در توده شمالی معدن سنگ آهن چادرملو مورد مطالعه قرار گرفت. این انفجارها با شرایط تقریباً یکسان و زمان های تأخیر متفاوت انجام شد تا بتوان اثرات این زمان ها را بر نتایج انفجار و سپس عملکرد سیستم حمل و نقل معدن مشخص کرد. پس از تحلیل کردن نتایج هر انفجار از نظر میزان خردایش، شکل هندسی توده سنگ خردشده و میزان عقب زدگی حاصل شده، تأثیر هر کدام از این موارد بر عملکرد ماشین آلات بارگیری و باربری مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحلیل ها نشان داد که زمان های تأخیر در بازه 130 تا 150 میلی ثانیه بهترین خردایش را که باعث افزایش راندمان کاری سیستم حمل و نقل می شود، نتیجه می دهد. در مورد شکل هندسی توده سنگ خردشده نیز می توان گفت که زمان های تأخیری که مناسب ترین شکل هندسی را برای بهبود عملکرد ماشین بارگیری و سپس ماشین باربری ایجاد می کند در بازه 130 تا 150 میلی ثانیه قرار دارد. از آنجا که نتایج حاصل از انفجارها از نظر میزان عقب زدگی نشان می دهد که افزایش زمان های تأخیر باعث کاهش این پارامتر می شود بنابراین برای ایجاد محیط کاری ایمن از نظر پایداری دیواره ها برای ماشین آلات بارگیری و باربری استفاده از زمان های تأخیر بیشتر مناسب است. در نهایت با توجه به مناسب بودن میزان خردایش و شکل هندسی توده سنگ خردشده که باعث بهبود عملکرد و افزایش راندمان کاری سیستم حمل و نقل در توده شمالی معدن سنگ آهن چادرملو می شود، بازه زمانی 130 تا 150 میلی ثانیه برای تأخیرهای مورد استفاده در انفجارهای این توده پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انفجار #زمان تأخیر #خردایش #توده سنگ خردشده #سیستم حمل و نقل #معدن سنگ آهن چادرملو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)