پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علیرضا جهانیان [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از معدن‌کاری، استخراج ماده معدنی در یک برنامه زمانی از پیش تعیین شده با حداکثر میزان تولید مشخص‌ شده و کم‌ترین هزینه‌ها و خطرات جانبی و دست‌یابی به یک خردایش مطلوب می‌باشد. برای دست‌یابی به خردایش مطلوب، محاسبه خرج ویژه و طراحی الگوی شبکه حفاری باید با درنظر گرفتن تمامی پارامترهای تاثیر‌گذار در راندمان انفجار، انجام شود. مهم ترین هدف این پایان‌نامه اصلاح الگوی انفجار معدن مارن یک کارخانه سیمان مشهد می‌باشد. برای محاسبه خرج ویژه از روش‌های برآورد خرج ویژه مانند شاخص قابلیت انفجار و شاخص خردایش سنگ که تمامی خصوصیات زمین‌شناسی و مکانیک سنگی توده‌سنگ را شامل می‌شوند، استفاده شد. ابتدا پارامتر‌های آزمایشگاهی مانند سختی اشمیت،سختی موهس، وزن مخصوص و مقاومت فشاری تک‌محوره برای 13 ناحیه معدن اندازه‌گیری شد. با توجه به این که تعداد 13 داده برای استفاده از روش‌های تخمینی به منظور تخمین این پارامترها در سایر نقاط معدن کم بوده و محاسبه مقاومت فشاری تک‌محوره در آزمایشگاه کاری وقت‌گیر و پرهزینه بود، از روش تخمین مقاومت فشاری تک‌محوره به کمک مقدار سختی اشمیت استفاده شد. حال با افزایش تعداد داده‌ها امکان استفاده از روش‌های تخمینی مانند روش عکس توان فاصله برای تخمین پارامتر‌های سختی موهس، وزن مخصوص و مقاومت فشاری تک‌محوره میسر شد. هم‌زمان با تخمین این پارامترها، معدن به 52 زون مساوی تقسیم شده و مطالعات صحرایی برای برداشت پارامترهایی مانند فاصله‌داری، جهت‌داری و وضعیت پرشدگی درزه‌ها و توصیف توده‌سنگ این زون‌ها انجام شد. سپس معدن بر اساس شاخص قابلیت انفجار و شاخص خردایش سنگ و مقادیر خرج ویژه مرتبط با آن‌ها زون‌بندی شد. در نهایت به کمک خرج ویژه محاسبه شده از روش شاخص قابلت انفجار پارامترهای طراحی الگوی انفجار برای زون‌های معدن محاسبه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خردایش #خرج ویژه #شاخص قابلیت انفجار #شاخص قابلیت خردایش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)