پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
علیرضا شریفی پیرگل [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: هدف اصلی تمام معدنکاران در عملیات معدنکاری استخراج کانسنگ با کم‌ترین میزان ترقیق و هزینه است. چالزنی، آتشکاری، بارگیری و باربری چهار مرحله اصلی معدنکاری هستند. اگر هر مرحله درست انجام نشود، در مراحل بعد تاثیر منفی می‌گذارد. در معدنکاری روباز مرحله حفاری و آتشکاری یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل است. زیرا کوچک‌ترین اشتباه در این مراحل منجر به افزایش هزینه‌ها، از بین رفتن ماده معدنی، ایجاد قطعات درشت سنگ(بولدر)، ایجاد فرم نامناسب در جبهه کارهای معدن و... خواهد شد. با بهینه‌سازی و بازطراحی این مراحل می‌توان هزینه‌ها را کاهش و به خردایش مطلوب رسید. هدف از انجام این تحقیق بهبود الگوی انفجار با هدف کاهش پرتاب‌سنگ و تامین دانه‌بندی مناسب (خردایش مطلوب) برای معدن مس تیرکا است. بدین منظور پنج انفجار انجام شد که مقدار F50 به ترتیب در هر مرحله انفجار 16، 11، 8، 11 و 13 سانتی‌متر بوده است. ابتدا و پیش از انجام انفجار با دو رابطه کاز-رام و کاز-رام اصلاح شده، خردایش پیش‌بینی شد و با نتایج واقعی که بعد از انفجار با استفاده از نرم‌افزار Split Desktop بدست آمدند، مقایسه شدند. بررسی‌ها نشان دادند که نتایج بدست آمده از کاز-رام اصلاح شده به حقیقت نزدیک‌تر هستند. در مورد پرتاب‌سنگ نیز ابتدا پرتاب‌سنگ برای دو مدل پرتاب‌سنگ از دهانه چال و وسط پله محاسبه شد و با نتایج واقعی که از طریق مترکشی از سینه کار تا محل پرتاب سنگ اندازه‌گیری شده بود، مقایسه شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که با مدل پرتاب‌سنگ از وسط پله از انفجار اول تا پنجم به ترتیب 6/10متر، 75/16متر، 17متر، 4/9متر و در انفجار پنجم چال‌های 6متری، 6متر و چال‌های 9متری، 6/10متر بدست آمد. در مدل پرتاب‌سنگ از دهانه چال از انفجار اول تا پنجم به ترتیب 2/184متر، 5/101متر، 2/184متر، 5/101متر و در انفجار پنجم چال‌های 6متری، 5/101متر و چال‌های 9متری، 5/184متر بدست آمد. در واقعیت مقادیر به ترتیب از انفجار اول تا پنجم 10متر، 15متر، 5/8 متر، 12متر و 5/7متر اندازه‌گیری شد. اگر پرتاب‌سنگ به صورت پرتاب‌سنگ از وسط پله باشد نتیجه به حقیقت نزدیک‌تر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آتشکاری #الگوی انفجار #پرتاب‌سنگ #پیش‌بینی خردایش #شاخص قابلیت انفجار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)