پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محسن دلربای [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، مرتضی شناور [استاد مشاور]
چکیده: بخش اصلی هزینه تمام شده ماده معدنی در معادن تحت تأثیر هزینه های حمل و نقل است. صرفه جویی در این بخش از هزینه های معدن کاری که بخش اعظم هزینه ها را شامل می شود، می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با افت و کاهش قیمت فروش ماده معدنی برای ادامه حیات معدن و اقتصادی بودن استخراج باشد. لذا، لازم است هزینه های حمل و نقل بهینه شود. دستگاه های پیش فرآوری در معادن سنگ آهن پلاسری سنگان کار جداسازی اولیه باطله را انجام می دهند. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای جانمایی دستگاه های پیش فرآوری و بهینه سازی سیستم حمل و نقل برای معدن امیرسنگان پارسیان می باشد. بدین منظور، مدل کمینه سازی هزینه های حمل بار توسط کامیون ها از جبهه کارها به دستگاه های پیش فرآوری و از آنجا به مراکز تخلیه باطله و سایت دانه بندی با هدف تضمین تولید برنامه ریزی شده معدن، توسعه داده شده است. با درنظر گرفتن معیارهای مکانیک سنگی دیواره ها، 8 نقطه کاندیدا برای نصب دستگاه های پیش فرآوری انتخاب شد. مدل تخصیص سه بعدی در قالب برنامه ریزی حمل و نقل برای تعیین مسیرهای بهینه رفت بر اساس کمترین هزینه ارسال مواد برای جداسازی و پس از آن انتقال مواد جداشده به انباشت گاه باطله و سایت دانه بندی در نرم افزار Visual Studio 2010 با زبان برنامه نویسی C++ نوشته شد و با حل کننده ILOG CPLEX جواب بهینه محاسبه شد. پس از حل مدل، محل شماره 7 و 8 از نقاط مورد نظر برای نصب دو دستگاه پیش فرآوری تعیین شد. این جواب مسیرهای بهینه رفت و نحوه توزیع بار را نیز مشخص کرده است.سپس با توجه به نقاط تعیین شده برای نصب دستگاه های پیش فرآوری و تعیین مسیرهای رفت بهینه، مدل حمل و نقل بر اساس حداقل زمان ممکن برای بازگشت کامیون ها به محل بارگیری ارائه شد و مسیرهای بهینه برگشت و نحوه توزیع کامیون های خالی به نقاط بارگیری تعیین شد. تمام زمان های لازی برای طی کردن مسیرهای بهینه رفت و برگشت توسط کامیون ها اندازه گیری شد و با احتساب زمان های بارگیری و تخلیه بار، تعداد کامیون های مورد نیاز برای انجام این چرخه باربری تعیین شد. نتایج حاصل از حل این مدل، نشان دهنده کاهش 28/5 درصدی شمار کامیون های مورد نیاز برای حمل میزان تولید برنامه ریزی شده، است. همچنین با توجه به تخصیص مناسب کامیون ها به دستگاه های پیش فرآوری نیاز تخصیص ثابت هر دستگاه پیش فرآوری به جبهه کار خاص برطرف شده است که این امر نیز یک عدد از تعداد دستگاه های پیش فرآوری مورد نیاز برای جداسازی خوراک اولیه را از حالت فعال به حالت آماده به کار تغییر داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدن پلاسری سنگ آهن امیرسنگان پارسیان #دستگاه های پیش فرآوری #بهینه سازی سیستم حمل و نقل #مدل تحقیق در عملیات #جانمایی #حل کننده CPLEX

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)